Valdavalt on tegemist kiirustajatega. «Raskema jalaga juhte seal ikka jagub,» kinnitas ka Tusis. «Eriti just maantee neljarealisel osal on viimasel ajal kiirused suureks kasvanud. Me räägime kiirustest üle 160 km/h. Alles paar nädalat tagasi tegelesin juhtidega, kes sõitsid kiirusega 178 km/h või 189 km/h.»

SEADUS

§ 227. Mootorsõidukijuhi poolt lubatud sõidukiiruse ületamine

(4) Mootorsõidukijuhi poolt lubatud suurima sõidukiiruse ületamise eest üle 60 kilomeetri tunnis karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut, arestiga või sõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega kuni kahekümne nelja kuuni.

(5) Kohus või kohtuväline menetleja võib kohaldada lisakaristusena sõiduki juhtimisõiguse äravõtmist käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud süüteo eest kuuest kuust kuni kaheteistkümne kuuni.