Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja omavalistusasutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud, Eesti lipu võivad heisata ka kõik teised.

2. veebruaril 1920 kirjutati Tartus alla rahulepingule Eesti vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel, teatas riigikantselei. Tartu rahuga lõpetati Vabadussõda ja Venemaa tunnustas tingimusteta ning igaveseks Eesti vabariigi iseseisvust. Rahuleping on Eesti vabariigi diplomaatia üks suuri võite. Eesti poolt kirjutasid rahulepingule alla Asutava Kogu liikmed Jaan Poska, Ants Piip, Julius Seljamaa, Mait Püüman ja kindralmajor Jaan Soots.

Lipud heisatakse hiljemalt kell kaheksa hommikul ja langetatakse päikeseloojangul. Kui lippu ei langetata, tuleb lipp pimedal ajal valgustada.