Järvamaa Kogukonnafondi juhatuse esimees Valev Väljaots ütles, et õigus stipendiumile kandideerida on kõigil kuni 30 aastastel (k.a.) kõrgkooli või kutseõppeasutuse lõpetanud spetsialistidel, kes on konkursi väljakuulutamisele eelneva 5 kalendriaasta jooksul asunud tööle Järvamaale. Stipendiumi statuut ja taotlusvorm on leitav veebilehel www.annetuskeskkond.net Taotlusi saab esitada veebivormi kaudu või taotlusvormi kasutades aadressil ekspert@kogukonnafond.ee 

Stipendiumi väljaandmiseks on oodatud annetused: SA Järvamaa Kogukonnafond a/a EE642200221023628002 Swedbank, märksõna „Noor spetsialist“.

Järvamaa Kogukonnafond annab noore spetsialisti stipendiumi välja kaheksandat korda ning selle on varasemalt saanud 14 noort.  Stipendiumi suuruseks on seni olnud 600 eurot. Käesoleval aastal kaalutakse võimalusel selle suurendamist.