Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõunik Leili Tuul ütles, et Keskkonnainspektsiooni Järvamaa büroo menetles 2015. aastal kolme veeseaduse rikkumise juhtumit. «Kontrollimiste käigus tuvastati, et Paide vallas asuva põllumajandusettevõtte sõnnikuhoidla ei mahuta 8 kuu sõnnikukogust, Koeru vallas asuva põllumajandusettevõtte silohoidla ei vasta nõuetele, Türi vallas asuva põllumajandusettevõte laotas sõnnikut keelatud ajal lumele,» täpsustas ta.

Antud veeseaduse rikkumiste lahendiks on rahatrahv 340-1600 euroni.

Järvamaa büroo hinnangul rikkumised üldiselt siiski vähenevad. «Ettevõtjad on teadlikumad ja investeerivad tasapisi silo ja sõnniku hoiustamise ehitistesse,» kinnitas ka Tuul. (JT)