Eesti Posti pressiesindaja Inge Suder teatas, et viimaste aastatega on kirisaadetiste ja ka kirjakastide hulk vähenenud ligi kümme protsenti. «Eemaldatud kirjakastidesse postitati kirju minimaalselt, mõnesse ei postitatud kuu aja jooksul ühtegi kirja,» põhjendas ta.
Seda, et kirjakastide kadumist märgatakse, kinnitab ka Järva Teatajasse saabunud kiri Vodja küla elanikult Ivi Karbelt, kes soovib postitada elektrinäitusid.
Eesti Posti pressiesindaja Inge Suder julgustas niisuguses olukorras kasutama näiteks postiljoni abi. «Maapiirkondades juhtub aeg-ajalt ka seda, et kirjakandjale antakse posti tuues üle kiri, mille ta postkontorisse viiks. Kui klient annab kirja kirjakandja kätte, siis loomulikult kirjakandja selle ka postitab,» selgitas ta.