Päästjate saabudes põles jõe ääres kulu umbes 500-600 ruutmeetril. Tulekahju kustutati esmaste vahenditega umbes 30 minutiga.
Päästeamet tuletab meelde, et kulu põletamine on keelatud. Tänasest algas kogu Eestis tuleohtlik aeg, mis tähendab seda, et metsas on tule tegemine rangelt keelatud, välja arvatud selleks ette nähtud kohtades. Matkajatel ja metsas liikujatel on lõkke tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada Riigimetsa Majandamise Keskuse lõkkekohti, nende asukohad leiab internetilehelt www.rmk.ee. Samuti võib avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside asukohti uurida kohalikust omavalitsusest.
Täpsemat infot tule tegemise ohutusnõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524.