Käimasolev õppus, arvult juba kümnes «Kevadtorm» on jagatud kolme etappi: ümberpaiknemine, koostegevusõpe ja lahinguülesannete täitmine. Õppus lõpeb 19. mail lõpurivistusega.

Järva maleva lahingkompanii stardib õppusele sel reedel. Maleva staap tänavu oma üksust ei juhi ja meie lahingkompanii allutatud Viru malevale.

Pikemat usutlust reservõppekogunemiste teemadel Järva Maleva pealiku major Arvi Niglasega loe laupäevasest Järva Teatajast. (JT)