Päästjad korraldasid kirikus õppuse

FOTO: Andrus Eesmaa

Täna oli muinsuskaitse all olevas Koeru kirikus päästeõppus. Õppuse legendi järgi puhkes jumalateenistuse ajal kirikus tulekahju ja tuul kandis sädemeid lähedal asuvatele elamutele.

Päästjad harjutasid õppuse käigus koostööd Koeru kiriku töötajatega ja päästetööde tegemist muinsuskaitseobjektil. Samuti kontrollisid nad veevarustuse toimimist Koeru alevikus.

Õppuse stsenaariumi järgi tuli kirikust evakueerida jumalateenistusel olnud inimesed. Et õppus sarnaneks tegeliku olukorraga, kogunesid õppuse ajaks kirikusse koguduse liikmed, keda tuli hoonest välja juhatada.
Õppuse ajal päästjad kirikus vett ei kasutanud. Järvamaal kirikutes varem päästeõppusi korraldatud pole.

Koeru kirik on muinsuskaitse all olev hoone, milles tegutseb kogudus ja pühapäevakool. Tuleohutuse inspektorid kontrollisid kirikut möödunud aastal, kõik tuleohutusnõuded olid täidetud. Kirikusse on paigaldatud tulekahjusignalisatsioon, kust läheb tulekahju korral signaal turvafirmasse.

Tagasi üles