FOTO: Margus Ansu

Hasartmängumaksu nõukogu vaatas läbi jaanuaris laekunud taotlused ning jagas kultuuri-, spordi-, haridus- ja sotsiaalvaldkonna väikeprojektide toetuseks üle 140 000 euro. Esitati 263 taotlust, millest täielikult või osaliselt rahuldati 102.
Nõukogu liikme Kaia Iva sõnul esitati Järvamaalt kümme taotlust. Toetus määrati neist neljale kogusummas 7247 eurot.

Tellijale