Tööinspektsioon koolitab Paides ettevõtte juhte

Foto on illustratiivne

FOTO: Peeter Langovits.

Alates sellest nädalast on võimalik end kirja panna tööinspektsiooni väikeettevõtete juhtide tasuta koolitusele, mis algab Paides 28. oktoobril.

Kolmepäevane koolitus on tööinspektsiooni teabespetsialisti Viivika Vilja selgitusel mõeldud eelkõige kuni 50 töötajaga ettevõtete esindajatele, kes täidavad ka töökeskkonnaspetsialisti kohuseid. «Et nad on ettevõttes enamasti juhatuse liikmed, asutuse juhatajad/direktorid, siis ootame koolitusele ettevõtete juhte või töökeskkonnaspetsialiste,» täpsustas ta.

Koolitajad käsitlevad enam levinud töökeskkonnateemasid, nagu ohutegurid, riskianalüüs ja sisekontroll, valgustus, tervisekontrolli korraldus, esmaabi.

Vilja täpsustas, et töötervishoiu ja tööohutuse seaduse järgi  peab igas ettevõttes olema töökeskkonnaspetsialisti ülesandeid täitev isik. Tööandja peab töökeskkonnaspetsialisti määrama oma töötajate hulgast. «Pädeva töötaja puudumisel peab tööandja kasutama pädevat ettevõttevälist teenuseosutajat,» lisas ta.

Vilja märkis veel, et töökeskkonnaspetsialisti kohustusi võib täita ka tööandja, kui ta on saanud koolitust. «Töökeskkonnaspetsialist või tema kohuseid täitev tööandja peab olema  töökeskkonnas pädev ja läbima täiendõppekoolituse mitte harvem kui kord viie aasta jooksul,» selgitas ta.

Väikeettevõtete esindajatele mõeldud koolitusi tehakse peale Paide ka Tallinnas, Viljandis, Tartus, Rakveres, Jõhvis ja Pärnus.

Koolitusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja need on osalejatele tasuta. Kirjapanek on avatud tööinspektsiooni kodulehel.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles