Mõtleme koos, kuidas edendada Paide ja Türi koostööd

FOTO: Järva Teataja

Järvamaa arenduskeskus on tänavusel arvamusfestivalil esimest korda väljas enda välja pakutud aruteluga «Kaks linna, üks maakonnakeskus».

Katrin Puusepp

SA Järvamaa Arenduskeskus juhatuse liige

Tegu on Paide ja Türi linna arengut puudutava aruteluga, kus saab vahetada mõtteid kahe linna koostöö tõhustamiseks erinevates valdkondades. Mida rohkem naaberlinnad koostööd teevad, seda hoogsam on ka Järvamaa areng tervikuna. Järvamaa arenduskeskus tegeleb kõigi sektoritega ja maakonna tasakaalustatud areng on meie organisatsiooni tegevuse üks põhieesmärke.

Arutelu «Kaks linna, üks maakonnakeskus» rõhuasetus on sellel, kas ja kuidas käsitleda Paidet ja Türit ühtse maakonnakeskusena ja mida see sisuliselt tähendab nii omavalitsustele kui ka piirkonna kõigile elanikele.

Arutelu leiab aset 12. augustil kell 16–17.30 arvamusfestivali Äärealal Wabalinna maja kõrval Paides Tallinna 9.

Arutelu fookus on suunatud maakonna kahe linna arengutele ja koostööle. Loodame jõuda selgusele, millised märksõnad iseloomustavad naaberlinnade koostööd ja milliseid koostöövaldkondi saaks arendada.

Paide ja Türi vahel peab toimuma sisuline ja tulevikku suunatud koostöö. Arutelu eesmärk on senisest paremini teadvustada naaberlinnade koostoimimist ühtse maakonnakeskusena. Praegu kavandavad Paide ja Türi teenuseid oma elanikele pigem eraldi kui koos, kuigi Järvamaa on täpselt nii suur, et seda tasuks paljudes aspektides vaadelda ühe toimepiirkonnana. Ka ressursse tuleks planeerida koos ja leida ühiselt praktiline koostöömudel.

Järvamaal pole kahe linna läheduse tõttu välja kujunenud ühte tugevat keskust. Seega usume, et riigireformi ja haldusreformi tõttu tuleb teema just praegu päevakorda tõsta ja leida koos praktilised sammud, et inimestel oleks ka lähitulevikus Järvamaal tööd ja nad oleksid siin õnnelikud.

Arutelu juhib Eesti rahvusringhäälingu Kesk-Eesti korrespondent Olev Kenk, oma mõtteid on lubanud tulla jagama Paide linnapea Siret Pihelgas, Väätsa põhikooli direktor Margo Sootla, eksperdina Tallinna ülikooli professor Sulev Lääne. Oleme palunud kaasa mõtlema ja rääkima erinevate eluvaldkondade inimesi, kes soovivad jagada oma ideid ja arvamusi. Tule sinagi, sest iga väljaöeldud mõte väärib vähemalt ärakuulamist.

Suhtume arutelusse eelarvamustevabalt ja keskendume eelkõige Järvamaa elanike vajadustele, sest arvamusfestival on koht, kus igaüks saab välja öelda oma arvamuse, ilma et keegi seda kritiseeriks.

Järvamaa arenduskeskus tahab selle arutelu tulemusel välja jõuda konkreetsete tegevuste või koostöömudelini, kuidas kaks naaberlinna toimiksid ühe terviku ja ühtse arengukoridorina. Arenduskeskus soovib seejuures olla hea partner, et tulevikku suunatud mõtteid realiseerida.

Tagasi üles