Lihttöölisi on töötute seas enim

Pärnumaa töötukassa

FOTO: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Septembri lõpu seisuga oli töötuna registreeritud 28 863 inimest, mis moodustab 16aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,5%. Võrreldes eelmise kuuga septembris töötute arv mõneti vähenes.

 

Kuigi kokkuvõttes septembris registreeritud töötute arv vähenes, siis nagu eelmistel kuudel vähenenud töövõimega registreeritud töötute arv võrreldes eelneva kuuga veidi suurenes. Septembri lõpu seisuga oli vähenenud töövõimega inimesi registreeritud töötute hulgas 8824 ehk 31%.

Registreeritud töötuid olid septembris endiselt kõige rohkem Ida-Virumaal (9,2%) ja Valgamaal (8,4%) ning kõige vähem Harjumaal (3,3%) ja Saaremaal (3,5%). Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid septembri lõpus lihttöölised (23%), teenindus- ja müügitöötajad (18%) ning oskustöötajad ja käsitöölised (16%).

Kuu jooksul lisandus töötukassale vahendada 4578 uut tööpakkumist (65% neist läbi e-töötukassa). Kuu jooksul lisandunud tööpakkumiste arv oli eelneva kuuga võrreldes 12% väiksem ning aastataguse ajaga võrreldes 9% väiksem. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 10 022. Kõige suurema osa vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele (23%), lihttöölistele (22%) ning oskustöötajatele ja käsitöölistele (21%) pakutavad töökohad.

    Tagasi üles