Mida tuleb järgneval neljal aastal Paides ära teha

Kristjan Kõljalg

FOTO: Erakogu

Esmalt tänan kõiki Paide inimesi, kes valimas käisid ja oma eelistust avaldasid. Demokraatlik ühiskond püsib tänu teile ja valijal on alati õigus.

Kristajn Kõljalg

Paide linnavolikogu liige, Reformierakond

Pärast valimisi on ikka komme vaadata tulevikku ja püüda leppida kokku tegevustes, mis järgmist nelja aastat linna elus kujundama hakkavad. Nii on taaskord sündinud koalitsioonileping Isamaa ja Res Publica Liidu, Keskerakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna vahel.

Soovime ka opositsioonis olles hoida mõistlikku ja konstruktiivset joont. Käin välja mõningad mõtted, mida peame linnavolinikena järgmise nelja aasta jooksul silmas pidama, mõnes küsimuses ka linnavolikogule linnavalitsuselt suuremat rolli nõuda.

Koalitsioonileping ütleb, et püütakse ära teha rohkem, kui kirja on pandud ehk siis võib eeldada, et tehakse ära need asjad, mis elu ette veeretab. Kas seda on küllalt, et püsida suurte linnadega elanike pärast karmis konkurentsis?

Leian, et üks suur eesmärk, mis tuleb linna tegevuste ette seada, on elanike arvu stabiliseerimine, sest 1. oktoobri seisuga oli rahvastik liitunud omavalitsuste territooriumil käesoleval aastal vähenenud juba 191 inimese jagu. Siht peab olema, et nelja aasta pärast on rändesaldo suur ja ümmargune null või plussmärgiga.

Üks osa sellest võrrandist on praegustele elanikele atraktiivse elukeskkonna kujundamine, et nad ei sooviks siit lahkuda. Teine osa võrrandist on uute inimeste Paidesse elama meelitamine. Ja uusi inimesi meelitad ikka samamoodi – väga atraktiivse elukeskkonnaga.

Iseenesest on maailma parim turunduskampaania see, kui kohalikud teavad, tunnevad ja räägivad sellest, et siin ongi väga hea elukeskkond, kus töötada, õppida, lapsi kasvatada ja vanaduspõlve veeta. Tööd on vaja teha kõigi kolmega.

Esimene samm, mida kogukonna heaks teha saab, et nad tunneksid, et elukeskkond nendega arvestab, on nende kuulda võtmine. Näiteks Roosna-Alliku alevikus saame kuulda võtta kohalikku kogukonda ja taastada aleviku keskel õueala, mis likvideeriti kogukonna tahtest hoolimata.

Nüüdisaegne, turvaline, suur ja äge mänguväljak Paide lastele on kindlasti selge sõnum lastevanematele, et meil on hea meel, et nad on otsustanud oma lapsi siin kasvatada.

Seepärast on kahju, et see lubadus pole jõudnud koalitsioonilepingusse. Saan kinnitada, et kindlasti seisame Reformierakonnaga selle eest, et selline mänguväljak saab ühel päeval tegelikkuseks. Loodan, et koalitsioonipoliitikud toetavad seda ideed.

Reformierakonna poolt vaadatuna on hea meel, et suurem osa haridusasutusi on koalitsioonilepingus olulisele kohale tõstetud. Loomulikult oleme nõus, et haridusasutused, nagu Sookure lasteaed, peavad saama hädavajalikke investeeringuid,  näiteks ventilatsioonisüsteemide väljaehitamiseks.

Järvamaa kutsehariduskeskust pole kahjuks mainitud kordagi, mis teeb murelikuks. Kas selle kooli olemasolu pole uuele koalitsioonile oluline? Usun, et see pole tegelikult nii.

Linnavolinikena ootame linnavalitsuselt haridus- ja teadusministeeriumiga aktiivsesse dialoogi asumist, et tagada Järvamaa kutsehariduskeskuse areng Paide õppekohas.

Teed ja tänavad annavad ühest omavalitsusest muuhulgas tugeva esmamulje. Tallinna tänava olukord on juba aastaid olnud kohutav ning on hea meel, et koalitsioonilepingus on selle esindustänava rekonstrueerimine kirjas.

Leian, et linnavolikogul peab olema initsiatiivi esindustänava rekonstrueerimisel kaasa rääkida. Lahendus, mis rajatakse, jääb aastakümneteks ning peab olema väärikas ja ühele 726aastase ajalooga linnale kohane.

Loodan, et uus linnavalitsus arutab juba väljastatud projekteerimistingimused volinikega läbi ja selgitab lahendusi, mida soovitakse kasutada.

Keskväljaku lahenduse puhul on küll räägitud jalakäijatest, kuid pole räägitud peamisest probleemist ehk väljakuäärsete kaupluste lahkumisest juba mõne aasta pärast.

Siin paistab olevat võitnud arvamus, et linnavalitsus ei pea sellesse kuidagi sekkuma, ja las-minna-meeleolu.

Ilma omavalitsuse püüdeta rääkida kaasa kesklinna arengutes saame tulemused, mis meile kuidagi meeltmööda ei ole.

Linnavalitsus peab võtma aktiivsema rolli ja tegema ettevõtjatega tihedamat koostööd, et kesklinn mõne aasta pärast täiesti inimtühjaks ei jääks.

Suurenenud omavalitsus tähendab ka suuremaid ülesandeid. Elanikkonnakaitse on omavalitsusele kriitilise tähtsusega uus-vana valdkond, millele peab senisest suuremat tähelepanu osutama.

Leian, et uues Paide linnas tuleb moodustada uus elanikkonnakaitse ja kriisikomisjon, mille eesmärk on tagada Paide ning linna allasutuste ja äriühingute osutavate teenuste toimepidevus.

Samamoodi peavad olema plaanid kriisiolukordadega toimetulekuks, mida peavad teadma ka elanikud.

Õnnetuste ärahoidmisest ja nende tagajärgede likvideerimisest sõltub ettevõtluskeskkond, maksutulu ja elanikkonna heaolu. Seega panustame sellesse ning muudame oma linna selles valdkonnas teistele eeskujuks.

Soovin oma kodulinnale muretut ja edukat tulevikku ning valitud volinikele tugevat tahet meie uue omavalitsuse arengus kaasa rääkida.

Tagasi üles