Türi valla saatus on mugavuskoalitsioon

Lauri Läänemets

FOTO: Erakogu

Kuigi Türi valla valimistulemused näitasid soovi muutuda, otsustati jätkata mugavuskoalitsiooniga, mille koostöölepingust ei leia püüdlusi tegeleda valla arengule kõige olulisemate ja keerulisemate küsimustega, vaid piirdutakse valdade ühinemislepingus kokkulepituga.

Lauri Läänemets

Väätsa vallavanem, Sotsiaaldemokratalik erakond

Türi valla nelja aasta arengu kohta tehti hiljuti kaks olulist valikut. Esimese valiku tegijad olid valla elanikud. Sotsiaaldemokraatide poolt tänan kõiki 1459 inimest, kes meile hääle andsid. Arvestama peab kindlasti sellega, et väikese Väätsa ja suure Türi vallavanem pälvisid rahva toetust samas suurusjärgus, vastavalt 547 ja 550 häält.

See on selge sõnum, et Türil oodatakse siiani muutust valla juhtimises ja arengutes. Selleks on kaks võimalust: kas valda juhib uus võimuliit või teeksid varasemad juhid midagi täiesti teistmoodi. Muidugi teame, et kahjuks ei juhtu neist kumbagi.

Teise Türile olulise valiku tegi Reformierakond. Võrreldes eelmiste valimistega on võimalik mitu koalitsiooni. Sotsiaaldemokraatidega tehtav võimuliit poleks olnud kindlasti mugav, sest meie ambitsioon eeldab rohkem pingutamist, kuid värskust, mida Türi oma senise arengu juures hädasti vajab, oleksime arengutesse pakkunud ohtralt.

Reformierakonna ja Keskerakonna valikud jätkata sama partneriga on neile endile mugav tee, aga Türi inimestele kaotatud neli aastat.

Meilt kui opositsiooni kandvalt jõult oodatakse Türi mugavusliidu koostööleppele kommentaare, mida tuleb tunnistada, polegi nii kerge anda.

Nimelt on koostöölepe olulistes küsimustes sellise üldistus­astmega, et kirjapandu all võib mõelda ükstapuha mida, loodan, et allakirjutanud ise teavad, mis plaan nende sõnade taga on.

Miks julgen rääkida mugavuskoalitsiooni jätkamisest, on näiteks punktid, kus lubatakse olla aktiivsed lisaraha hankimisel investeeringuteks ja renoveerida Türi lasteaia kesklinna maja.

Poolteist aastat tagasi oli täpselt sama võimalus, riik toetas omavalitsusi lasteaiahoonete energiatõhususe parandamisel. Türi vallavalitsus polnud kahjuks suuteline lõpuks esitama nõuetekohast taotlust ja sinna see võimalus lihtsalt jäi.

Kõik omavalitsused, kes raha küsisid, raha ka said. Sellise partnerluse jätk pidavat olema koalitsioonile õige ja kindel tee.

Silma hakkas punkt, kus lubatakse arendada Türi tehisjärve ja Käru puhkeala ning hoida Väätsa järveäärne puhkeala heakorrastatud. Hoolimata ühinemisläbirääkimistel koostatud eelarvestrateegiatest, arengukavadest ning selgest teadmisest ja vajadusest Väätsa paisjärve rekreatsiooniala teine järk lõpuni viia on sellest nüüd saanud vaid eesmärk endiselt seal lehti riisuda ja prügikaste tühjendada.

Peaasi, et see nüüd valimistulemuste karistusaktsiooniks ei muutu ning kinnitust ei leiaks ka jutud, et senine vallavalitsus eelistab paigutada raha peamiselt Türi linna.

Kokkuvõtvalt võib koalitsioonilepingu kohta öelda, et ambitsiooni selles ei ole. Peegeldub valla rahulik juhtimine, kuid seda, et Türi võiks millegagi silma paista, et soovitakse inimeste elukvaliteedis midagi oluliselt muuta, sellest ei leia.

Väätsa, Käru, Türi valla ühinemislepingus, uues eelarve­strateegias ja arengukavas on päris palju kirjas, mistõttu võib tunduda hea plaan kõige selle elluviimisel liugu lasta.

Oleme kokku leppinud Türi spordihoone ehituse, Türi põhikooli uue hoone rajamise, Väätsa rahvamaja ümberehituse, Käru põhikooli juurdeehituse, mitme teede ja tänava korrastuse ning kõvakatte alla viimise.

Kokkulepitut on palju, kuid sellega ei tohi kindlasti piirduda. Miks? Sest valdade ühinemine polnud vabatahtlik algatus, vaid riiklik sund, lisaks oli kokkuleppimiseks vähe aega, mistõttu ei kajasta eeltööna tehtud dokumendid suuremaid unistusi ja julgemaid mõtteid, mida üks omavalitsus jõuliseks arenguks vajab.

Kui igaüks oleks pannud lauale oma arusaamad, poleks kokkuleppeid sündinud. Hea näide on Türi põhimääruse muutmise arutelu, kus peamiselt IRL nägi Väätsale ja Kärusse moodustatavat kogukonnakogu ajutise üleminekukoguna, aga sotsid võimalusena muuta Türi valla juhtimist kaasavamaks ning moodustada kogu ka Oisu, Kabalasse.

Lõpuks ühinemiskomisjonis ei lepitudki midagi kokku.

Kuigi kriitikat Türi võimuliidu kohta võiks jäädagi tegema, pole see minu ettekujutuses opositsiooni peamine roll, kuigi mõõdukas koguses tähelepanekuid aitavad meele ärksana hoida.

Järgnevalt peatun sellel, mida sotsiaaldemokraadid Türi volikogus tegema hakkavad ja oluliseks peavad. Loomulikult oleneb, kui palju koalitsioon meie ettepanekutega arvestab, sest enamikul maha surutud mõtetel on ise raske tegelikkuseks saada.

Me ei väsi kordamast, et Türi kõige suurem proovikivi on elanikkonna vananemine, sellest tulenevalt valla tulude vähenemine, mis omakorda sunnib koolide ja rahvamajade kallale minema.

Lahendused ei ole lihtsad ja on pikaajalised, muret tunneme omal nahal alles kümne või rohkema aasta pärast. Lähtuvalt sellest seisame volikogus alljärgnevate teemade eest.

• Töö ja kõrgem palk. See on otseses seoses inimese oskuste ja ettevõtluse arenguga.

Selle asemel, et kõike lihtsalt pealt vaadata, vajab Türi kindlat strateegiat, kuidas välja ehitada täiskasvanuõppe võrgustik, milliste teadmiste jagamisele keskenduda ning kuidas kõrgemat palka maksvaid töökohti siia meelitada.

• Haridusuuenduste rakendamine Türi valla kõigis koolides. Väga keeruline protsess, kuid seni, kuni vallavalitsus jõulisi samme ette ei võta, hääletavad noored perekonnad jalgadega.

Selle asemel, et vaadata pealt, kuidas teised Eesti koolid eest ära sõidavad, peame tegema nii, et meie koolid muutuksid pigem uuenduste eestvedajaks, nagu seda on Väätsa põhikool.

• Elanike osalemine valla juhtimises. Noortevolikogu, eakate nõukoda, seltsielu ja maaelukomisjoni töö ümberkorraldus.

Selle asemel, et jahvatada vallavalitsuse eelnõusid, tuleb rõhk sättida omapoolsete algatuste ja ettepanekute tegemisele, vastasel juhul on kaasamine näiline.

• Toetada eakaid, eelkõige just neid, kes aktiivselt tegevustest osa ei võta.

Et rahvastik vananeb, siis suureneb oht jääda vanaduses üksi ja ühiskonna mõistes isolatsiooni. Praegustest tegevustest ei piisa, et vanemate inimeste elurõõmu suurendada, pigem vajame siin kogukondliku tegevuse toetamist.

Järgmise nelja aasta jooksul on kindel, et valdade ühinemislepingus kokku lepitud ehitustööd tulevad. Kindlasti saab öelda, et ühinenud Türi vald areneb, kuid peaksime ühiskonnana mõistma, et betooni võib raha paigutada, kuid inimeste heaolu sõltub sisulistest küsimustest ja tahtest sellega tegeleda.

Türi võimuliit keerulistele proovikividele ei keskendu, seega jääb see opositsiooni tööks. Lubame olla selles järjekindlad, head ja nähtavad.

Tagasi üles