Tööturul maksab haridus

FOTO: Järva Teataja

Tööturul liigub järjest vähem lihttöid, kuid töötute hulgas on palju põhi- ja keskharidusega inimesi, kel tuleb ametikoha leidmiseks olla valmis täiend- või ümberõppeks.

Tellijale

Töötukassa Järva osakonna juhataja Eha Tasangu teada ootavad tööandjad pakutavatele kohtadele üha rohkem ametioskustega spetsialiste, kuid töötute hulgas on aastate lõikes olnud rohkem just põhi- või keskharidusega inimesi.

Näitena tõi Tasang, et oktoobris oli töötuks jäänud inimeste hulgas 28 protsenti lihttöölisi, kuid töökohtade seas ainult 14 protsenti neile sobivaid. Samas oskustööliste ja masinaoperaatorite ametikohti pakuvad tööandjad 41 protsendil töökohtadest.  «Tavaliselt puudub lisaks haridusele inimesel ka töökogemus ja ametioskused. Nii ongi neile aina keerulisem tööd leida,» sõnas Tasang.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles