Mõisakool soovib üle minna maaküttele

  • Ahjud ei pea sooja ega aknad tuult
  • Vald lubab kanda lisakulud ja omaosaluse

Albu põhikoolis tegutseb kokku neli ansamblit.

FOTO: Erakogu

Albu põhikool töötab Albu mõisahoones, kus õppekeskkond ei vasta nüüdisaja energia-, turvalisuse- ega tervisenõuetele.

Tellijale

Järva valla koduleheküljelt võib lugeda, et majas puuduvad radiaatorid ja torustikud, ahjud ei pea sooja ning seoses ahiküttega on ruumides õhutemperatuur ja -niiskus kõikuv. Otsesed ohuallikad õpilaste ja õpetajate tervisele on näiteks niiskus, vingu teke ning tule- ja kuumakolded. Koolihoone aknad ja uksed ei ole tuulekindlad, aknad avanevad halvasti.

Järva vallavanem Rait Pihelgas täpsustas, et eelnev ei tähenda, justkui oleksid lapsed koolis pidevalt külmetamas. Pigem on praegune süsteem ressursimahukas ega ole ei täiskasvanute ega laste jaoks kuigi inimsõbralik. "Selleks, et maja soe oleks, läheb kütja juba öösel koolimajja, et ahjusid kütta," tõi Pihelgas näite.

Tagasi üles