Päästeameti inspektorid kontrollivad tuleohutust kortermajades

FOTO: Kuido Saarpuu/Järva Teataja

Päästeamet korraldab 7.–11. maini kampaania, mille käigus kontrollib korteriühistute tuleohutust ja evakuatsiooniteede läbitavust. Piirkonnainspektorid valivad  majad välja ja võtavad ühistutega eelnevalt ühendust.

 

See on päästeametil tänavu teine kontrollkäik kortermajadesse. Jaanuari kontrollid näitasid, et kõige suurem probleem on kortermajade trepikodades hoitavad esemed, mis on ohtlikud ja vastuolus tuleohutusnõuetega. Tulekahju korral saavad esmapilgul ohutuina näivatest esemetest takistused, mis segavad operatiivset väljapääsu. Puudustega kortermaju oli talvise reidi ajal 72 protsenti, millest 95 korral alustati ka haldusmenetlust.

Eelmiste kontrollkäikude ajal oli korteriühistutel palju küsimusi, kus ja mida võib trepikojas hoida ja kuidas probleeme lahendada. Käesoleva teatega on kaasas joonised, millelt leiab vastused enim levinud küsimustele ja saab teada, mis on korteriomaniku ja mis ühistu kohustused.

Tuleohutuse teema on kõigi kortermaja elanike ühine mure, sest tuli ei tunne korteri piire.

Kevadel ja suve hakul on paljudes ühistutes koristuspäevad ja üldkoosolekud. See on hea võimalus tuleohutusteemat tõstatada ja arutada näiteks võimalust rajada lapsevankrite ja jalgrataste hoiuruum. Paljud korteriühistud on just kevadel otsustanud tellida suurema konteineri, kuhu  elanikud saavad viia oma ebavajalikke asju. Vanematele majaelanikele tuleks seejuures kindlasti pakkuda abi, et ka nemad saaksid lasta oma vana mööbli või kodumasinad ära viia.

Tuleohutus on kõigi kortermaja elanike ühine mure, sest tuli ei tunne korteri piire.

Tagasi üles