Vähekindlustatud lasterikkad pered saavad kodutoetust taotleda 11. juunini

Eurod

FOTO: Panther Media/Scanpix

Esmaspäevani võtab KredEx  vastu kodutoetuse taotlusi, mis on mõeldud väikese sissetulekuga lasterikastele peredele. Lasterikaste perede elamistingimuste parandamise toetuseks on tänavu üle kolme miljoni euro. Taotlusi saab esitada kuni 11. juunini.

 

Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonnaliikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus. Toetust saavad pered, kellel puudub eluase või eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga kodus sooja temperatuuri või on eluohtlikud. Suurim toetussumma on 8000 eurot, teist korda taotlemisel 5000 eurot.

Tagastamatut toetust saab kasutada mitmeti. Näiteks eluaseme püstitamise, renoveerimise, ümberehituse või laiendamisega seotud väljaminekuteks, aga ka eluaseme tehnosüsteemide või -võrkude rajamise, muutmise või asendamisega seotud kulutusteks. Lisaks võib seda kasutada eluaseme soetamiseks juhul, kui leibkonnal ei ole päris oma kodu või leibkonna omandis olev maja või korter ei vasta ajakohastele elamistingimustele, sealhulgas on perele mõistlikel eeldustel  liiga väike. Eelmisel aastal kasutati toetust kõige rohkem eluaseme renoveerimiseks ja selle soetamiseks.

​Võimalus oma elamistingimusi parandada on peredel, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta oli eelmisel aastal kuni 355 eurot kuus.

Lisainfot tingimuste ja taotlemise kohta saab KredExi kodulehelt!

Eelmistel aastatel toetust saanud pered peavad korduva toetuse taotlemise hetkeks olema eelmise toetuse sihtotstarbeliselt ja tähtajal ära kasutanud ning esitanud ka KredExile seda kinnitava lõpparuande.

Tagasi üles