Suurte võimalustega kaasneb suur vastutus

  • Järva vald on eeskujuks
  • Koigis uuriti välja noorte huvid ja vajadused
  • Ambla noored pääsevad paremini trenni

Mailis Reps.

FOTO: Haridus- ja teadusministeerium

Mailis Reps, haridus- ja teadusminister

Kohalikud omavalitsused on koostanud esialgse plaani riigi eraldatud 15 miljoni suuruse täiendava toetuse kasutuseks. Ideaalis kulub see täiendavate võimaluste loomiseks, et eemaldada takistused huvihariduse ja -tegevuse ning noore vahelt.

Eelisjärjekorras peaks toetama neid noori, kellel on vähem võimalusi huvihariduses ja -tegevuses osaleda, olgu põhjus vanemate majanduslik seis või noore erivajadus.

Tagasi üles