50% kontrollitud haridusasutustest ei vastanud tuleohutusnõuetele

FOTO: Kuido Saarpuu/Järva Teataja

Päästeameti möödunud nädala reid 242 haridusasutusse tuvastas  tuleohutusnõuete rikkumised pooltel juhtudel.

 

Ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe sõnul on suurimaks probleemiks haridusasutustes jätkuvalt tuletõkkeuste avatud asendis hoidmine ning evakuatsiooniteede läbimatus. „Enamjaolt on hoonetes tuleohutuse tagamiseks kõik vajalik olemas, kuid tehtud investeeringud muudab kasutuks see, et ohutuse tagamiseks mõeldud vahenditel on hooldused tegemata või neid ei kasutata õigesti. Lausa veerandil kontrollitud hoonetest oli tuletõkkeustega probleeme: need olid kas puudu, avatud asendis või olid sulgurid lahti ühendatud. Sellele järgnesid võrdselt probleemid evakuatsiooniga ehk evakuatsioonitee vabana ja põlevmaterjalidest puhtana hoidmisega,“ ütles Tähe. „Haridusasutustes peab ohutus olema esmatähtis ning selle loomise nimel tuleb hoonete valdajatel, kohalikel omavalitsustel, Päästeametil ja lapsevanematel koostööd teha. Ohutu keskkonna loomiseks on igaühe panus oluline,“ lisas Tähe.

Päästeamet tuletab meelde, et  tulekahju korral on elu ja vara päästmiseks ning inimeste evakueerimiseks oluline võita aega. Tulekahju varajaseks avastamiseks on kasu üksnes töökorras signalisatsioonisüsteemist ning tule ja suitsu leviku takistamisel on abi vaid suletud tuletõkkeustest. Tulekahju korral saavad esmapilgul ohutuna näivatest esemetest takistused, mis segavad kiiret väljapääsu, sestap tuleb hoida evakuatsiooniteed lihtsalt läbitavatena.

Päästeamet tuletab meelde, et tulekahju korral on elu ja vara päästmiseks ning inimeste evakueerimiseks oluline võita aega.

17. – 21. septembrini haridusasutuste kontrollkäike tehes kontrollisid inspektorid hoonete tuleohutusalast seisukorda: tulekahju avastamise seadmeid, võimalikke tulekahjuriske ja evakuatsiooniteid ning nende läbitavust. Tegu oli Päästeameti selle aasta esimese kontrollkäiguga haridusasutustesse. Aasta esimeses pooles käidi kortermajades ja hoolekandeasutustes. Aasta teises pooles on plaanis kontrollkäigud kaubanduskeskustesse ja kortermajadesse.

17. – 21. septembrini toimusid Päästeameti tuleohutuspaigaldiste kontrollkäigud haridusasutustes. Kontrollkäike tehes jälgisid Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve inspektorid hoonete tuleohutusalast seisukorda: tulekahju avastamise seadmeid, võimalikke tulekahjuriske ja evakuatsiooniteid ning nende läbitavust. Kokku kontrolliti regioonis 46 haridusasutust ning puudusi avastati 25 asutuses. Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Indrek Laanepõllu sõnutsi avastasid inspektorid põhiliste puudustena evakuatsiooniteede läbipääsmatuse. Väljapääsuteede ees hoitakse esemeid, mis seal ei peaks olema, need aga võivad saada suure hulga inimeste väljumisel probleemiks. Teise probleemina  toob Laanepõld esile tuletõkkeuste avatud asendis oleku. „Tuletõkkeuste tähtsust kiputakse pahatihti alahindama ning neid hoitakse fikseeritult avatud asendis, mistõttu ei ole tulekahju korral suitsu levik piiratud. Selle kõige lihtsam lahendus on asutustes paigaldada signalisatsioonisüsteemiga seotud uksemagnetid, mis alarmi rakendudes vabastavad uksed ja need sulguvad“, sõnab Indrek Laanepõld.  Alates 2006. aastast on Päästeamet jõulisemalt nõudnud tuleohutuspaigaldiste olemasolu ning teostanud ohutusnõuete täitmise kontrolli. Tänaseks on pea kõikides regiooni haridusasutustes suured investeeringud tehtud ning asutustel on olemas tuleohutuspaigaldised ning olemas on ka vastavad reguleerivad korrad, mille jälgimist korraldab haridusasutus ise.

Tagasi üles
Back