Vallavalitsus ei pea hoonet müüma

FOTO: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja/ Scanpix

Eelmisel aastal korraldas Türi vallavalitsus endise kolledžihoone võõranduseks kirjaliku eelläbirääkimistega pakkumismenetluse.

Vastavalt vallavalitsuse kehtestatud korrale tuli hiljemalt 2017. aasta 10. oktoobriks esitada kinnisasja võõranduseks hinnapakkumine ning kinnisasja edasiseks kasutuseks äriplaan ja analüüs, kuidas mõjutab kinnisasja kasutuselevõtt edaspidi Türi valla arengut.
Määratud ajal tegi pakkumise ainult üks ettevõtja, OÜ Jäätmeproff.
Türi vallavolikogu otsustas 30. novembril tunnistada hinnapakkumise nurjunuks, sest see ainuke ettevõtja märkis oma pakkumises, et ei saa ärisaladuse tõttu äriplaani esitada, ning volikogu hinnangul puudus pakkumises ka mõjuanalüüs Türi valla arengule.
OÜ Jäätmeproff esitas volikogu otsuse peale vaide. Volikogu menetles vaiet ja jättis selle rahuldamata. OÜ Jäätmeproff esitas selle otsuse kehtetuks tunnistamiseks kaebuse Tallinna halduskohtule.
Eelmisel reedel langetas Tallinna halduskohus otsuse, millega jättis OÜ Jäätmeproff kaebuse rahuldamata ja leidis, et Türi vallavolikogu otsused on õiguspärased.
Türi vallavalitsus andis teada, et tõenäoliselt ei kavatse lähiajal Viljandi 13b kinnisasja võõranduseks uut menetlust algatada, sest on selgunud asjaolud, et vald võib vajada kinnistut vähemalt ajutiselt avalike ülesannete täitmiseks. (JT)

Tagasi üles