Rahulolu Elroni teenusega on aastaga paranenud

Elroni diiselrong.

FOTO: Mihkel Maripuu

Septembris ja oktoobris läbi viidud Elroni reisijate rahulolu uuringus hindas 87% vastajatest Elroni teenust heaks või väga heaks – eriti hinnatakse rongide täpsust, kiirust ning turvalisust.

 

„Viimasel aastal on tublisti kasvanud nii reisijate arv kui ka nende rahulolu teenusega. Kui 2017. aastal oli  rahulolu uuringu põhjal Elroni teenusega rahul 79% vastanutest, siis tänavu on rahulolu protsent kasvanud 8%, kusjuures aastaga on sagenenud ka rongi kasutuskordade arv. Möödunud aasta uuringus osalenud vastajad sõitsid rongiga enim vähemalt kord nädalas, kuid sel aastal  vähemalt kolm korda nädalas, mis on märk sellest, et Elroni rongiühendused on klientidele meelepärased ning ronge kasutatakse igapäevasõitudeks üha rohkem,“ sõnas Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Mariis Adamberg.

Vastajad tõid enim esile, et rongi eelistatakse transpordivahendina eelkõige seetõttu, et rong on kiire (22%), sellega meeldib sõita (18%), rongipeatused on piisavalt lähedal (16%) ning sõiduplaan on sobilik (13%). Aasta lõikes on märkimisväärselt paranenud hinnang rongide täpsusele, kiirusele, sõiduplaanide ja ka graafikumuutustest teavituse arusaadavusele ning sellele, et rongiga on turvaline sõita.

„Suure hüppe on teinud just rongide sõidugraafikuid ja –muudatusi puudutav teavitustegevuste hinnang ja seda tõenäoliselt tänu sellele, et möödunud aastal võtsime kasutusele rongide reaalajas jälgimise süsteemi, mis võimaldab meie kodulehel ronge jälgida, samuti saadab süsteem rongi hilinemise korral automaatselt teavituse.“  Samas ei jää rongiliikluse arendused sellega seisma. “Maanteeamet tegeleb uue süsteemi arendamisega, mis tulevikus võimaldaks elektroonilistel infotabloodel kuvada operatiivset reisiinfot,” selgitas Adamberg.

Vastajad tõid enim esile, et rongi eelistatakse transpordivahendina eelkõige seetõttu, et rong on kiire (22%), sellega meeldib sõita (18%), rongipeatused on piisavalt lähedal (16%) ning sõiduplaan on sobilik (13%).

Reisijad hindavad senist piletimüügisüsteemi lihtsaks – ca 90% vastanutest leiab, et rongipiletit on lihtne osta.

“Kui võrrelda piletiostu statistikat augustist oktoobrini, siis jätkuvalt eelistavad reisijad sõita üksikpiletiga ehk soetada ühe sõidukorra pilet kas veebist või rongist. Samal ajal näitas uuring, et kasvanud on vähemalt kolm korda nädalas reisivate inimeste arv, mis tähendab, et need sõitjad võiksid kasutada perioodipileteid, mis oleksid mõnevõrra soodsamad ning ka mugavamad, sest iga kord ei peaks sõidu eest eraldi tasuma,” võrdles Adamberg tarbijate ostukäitumist.

Perioodi- ja üksikpiletite kõrval soovitasid aga rahulolu uuringus osalejad kaaluda ka näiteks 10-korra pileti, perepileti või muude soodustuste rakendamist.

„Uute piletitoodete arendamine on töös ning lähitulevikus plaanime ka sõidukorra piletite kasutuselevõttu,” kommenteeris Adamberg.

Kui aga analüüsida rongide kõrvalteenuseid, siis on aastaga paranenud hinnang rongide wifi-kvaliteedile – väitega, et wifi-kvaliteet on rongis hea, nõustusid sel aastal 60% vastajatest, möödunud aastal oli see protsent 50.

„Oleme wifi arendamiseks teinud olulisi investeeringuid – vahetasime välja kõik seadmed. Igas rongis on kõigi kolme mobiilsideoperaatori modemid koos antenniga, välja on vahetatud kõik wifi-tugijaamad ning parema wifi-ühenduse tagamiseks on paralleelselt kasutusel kõigi operaatorite andmeside - kogu internetiliiklus jagatakse nende vahel dünaamiliselt. See tähendab, et kui ühe operaatori levi on nõrk, kasutatakse proportsionaalselt rohkem tugevama signaaliga teiste operaatorite ühendusi. Lisaks oleme optimeerinud striimingu teenuseid ja püüame ka tulevikus leida efektiivseid lahendusi, kuidas wifi-kvaliteeti veelgi parendada,” rõhutas Adamberg.

Sügise hakul hakati tarbijate varasemate ettepanekute põhjal testima näksi- ja joogimasinat – see pole kuigi populaarseks osutunud. Testmasin oli paigaldatud 4-vagunilisse diiselrongi, mis teenindab suure täituvusega reise.

„Testmasina teemal oleme saanud palju tagasisidet – suur tänu kõikidele, kes oma arvamust meiega jagasid. Vaadates ostustatistikat, siis kõige enam oste tehti oktoobri viimasel nädalal – sellel perioodil sõitis testmasinaga rongis kokku 3047 reisijat, ent masinat kasutas keskmiselt vaid 18 reisijat ehk 0,59% reisijatest. Kuna klientidelt saadud tagasiside masina osas on olnud valdavalt negatiivne ning rahulolu uuringust ilmnes, et näksi-ja joogimasinat ei pea 68% vastajatest vajalikuks ja ka ostustatistika peegeldab vastumeelsust, siis masin eemaldatakse rongist,” nentis Adamberg.

Tagasi üles