Tunnusta vabatahtlikke

Foto on illustratiivne.

FOTO: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

Igal aastal tunnustab siseministeerium siseturvalisuse vabatahtlike rühmasid ning nende tegevuse toetajaid. Kõik nad panustavad vabast tahtest isiklikku aega selleks, et Eesti oleks turvalisem koht.

Kandidaate saavad esitada kõik Eesti inimesed ja organisatsioonid hiljemalt 28. jaanuariks siseministeeriumi kodulehe veebivormi kaudu. Samal leheküljel saab tutvuda täiendava infoga.

Tunnustused antakse järgmiselt:

Aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm – vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm, kes on andnud panuse Eesti siseturvalisuse suurendamisse ning vabatahtlikkuse arendamisse, osaledes oskuslikult päästesündmuse lahendamises ja/või ennetustöös, tehes läbi erakordse organisatsioonilise arengu või suurendades liikmete arvu.

Aasta vabatahtlik merepäästeühing – vabatahtlik merepäästeühing, kes on andnud panuse Eesti siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse arendamisse, osaledes oskuslikult elutähtsa sündmuse lahendamises, tehes läbi erakordse organisatsioonilise arengu või suurendades liikmete arvu.

Aasta abipolitseinike rühm – abipolitseinike rühm, kes on andnud panuse Eesti siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse arendamisse, panustades märkimisväärselt politsei tegevusse, tehes läbi erakordse organisatsioonilise arengu või suurendades liikmete arvu.

Aasta vabatahtlike toetaja - tunnustus antakse füüsilisele või juriidilisele isikule või isikute grupile, kes on oma tegevusega toetanud vabatahtlike päästjate, vabatahtlike merepäästjate või abipolitseinike tegevust Eestis või andnud muul vabatahtlikkust toetaval moel panuse Siseministeeriumi eesmärkide täitmiseks ühiskonna turvalisuse tõstmisel.

Tunnustus antakse kuni kümnele füüsilisele või juriidilisele isikule ja kolmale rühmale kalendriaasta jooksul antud panuse eest siseturvalisuse valdkonna vabatahtlikkuse toetamisse. Tunnustust ning sellega seotud sümboolikat ja meeneid võib kasutada vaid koos vastava aastanumbriga.

Siseministeerium pöördub kandidaatide esitamise üleskutsega Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti poole, kes esitavad oma ettepanekud. Valiku kinnitab siseministri moodustatud komisjon.

Tagasi üles