Uue koolimaja vastased alustasid Türil allkirjade kogumise kampaaniat

Türi valla sünnipäevale pühendatud kontsert- aktus Türi kultuurikeskuses

FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Türi vallavolikogu otsustas taotleda Innovelt 5,2 miljonit eurot uue põhikoolihoone ehituseks. 

2017.a alguses võitis arhitektuurikonkursi projekteerimisfirma Karisma Arhitektid OÜ ja võidukavand oli aluseks edaspidiseks projekteerimiseks. Plussiks võidutöö puhul oli hoonete paiknemine krundil, kolmnurkse kujuga koolimaja ja spordihoone. Heaks kiideti nende omavaheline ühendamine, seotus staadioniga ning plussiks loeti ka privaatse koolihoovi tekkimist ning seotust n.ö kiriku pargiga.

Projekteerima asudes selgus, et esialgset suure ja avara ruumiprogrammiga projekti elluviimist Haridus- ja Teadusministeerium vajaliku hulga rahaga ei toeta. Seetõttu tuli projekteerijatel koolihoonet n.ö kärpima hakata. Algselt oli projekteeritav koolihoone ca 6500 m2. Uueks lähteülesandeks oli mahutada koolimaja ca 4200 m2 –le. 

Mitte kõik huvigrupid ei ole sellise lahendusega rahul.

Vastulauset loe siit!

PÖÖRDUMINE

Armsad Türi valla kodanikud! Me ei soovi Türile senisest oluliselt kitsama koolimaja ehitamist ja valla teiste põhikoolide kolmandate astmete ja Türi (ühis)gümnaasiumi sulgemist!

Alates tänasest, 15. veebruarist algatab huvigrupp allkirjade kogumise kampaania, et teha Türi vallavolikogule ettepanek loobuda 30% võrra kitsama koolimaja ehitamise plaanist (algse projekti pindala vähenemine 1/3 vörra selgus novembris 2018) ning tühistada aprillis 2018 vastu vöetud suund, millega on vald seadnud eesmärgiks sulgeda 1.septembriks 2021 valla kahe teise põhikooli kolmas kooliaste.

Lisaks on suund sulgeda gümnaasium, kui noorte arv seal peaks vähenema. Köik need nõuded on seadnud meile uue koolimaja projekti rahastaja ja leiame, et need ei mõju meie valla arengule soodsalt. Arengukava erakorraline muutmine ning suuna vötmine uue koolimaja ehitamisele võeti vastu 2016.a. aprillikuus. Enne seda kehtis augustis 2015 vastu vöetud arengukava, mis nägi ette Tolli tn 62 rekonstrueerimise põhikoolile ja gümnaasiumile. Kui muudame arengukava tagasi selliseks, nagu see oli veel 2016. aasta alguses, säilitame autonoomia otsustada oma valla koolide üle ise ja võidame oma lastele ja õpetajatele tunduvalt õppepinda.

Me võtame kasutusele juba olemasoleva avara koolimaja aadressil Tolli tn 62, kuhu on viimastel aastatel remontide näol palju investeeritud. Koolihoone ümber on linnastaadion, suusarajad, uisuväli ning lähedal ka ujula. Võimlapinda on olemas 1500m2 ja sellest saab laienduse teel ehitada spordihoone, mis katab ka linnarahva vajadused. Kuna uue projekti (koolihoone+spordihoone) rahaline omaosalus vallale on vaatamata toetusrahale märkimisväärne, soovime, et ressurss suunataks Tolli tn 62 etapilisse rekonstrueerimisse.

Leiame, et vallakodanikke, eelkõige õpetajaid ja lapsevanemaid, ei ole uue koolihoone projekti piisavalt kaasatud. Informeerimine muutustest protsessi käigus on toimunud tagantjärele ja üldsõnaliselt. Soovime, et edaspidi toimuks kaasamine laiapõhjaliselt (õpetajate, lastevanemate ja hoolekogude koosolekud köigis koolides, avalikud arutelud jne) ning juba planeerimisjärgus ideekorjena.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles