Eesti varingupääste meeskond sõitis Inglismaale õppustele
Kambas on ka Koeru komando mees!

FOTO: Päästeamet

Täna hommikul sõitis Eesti varingupääste meeskond Estonian Urban Search And Rescue (EST-USAR) Inglismaale, et harjutada päästetööde tegemist pärast maavärinat.

 

43-liikmelisse meeskonda kuuluvad varingupäästjad, meedikud, logistikud, juhtimiskomponent, ja koerajuhid. EST-USAR meeskonna juht õppusel on Toomas Kääparin päästeametist. Meeskonnas on ka Järvamaa  inimesi, näiteks Kaur Teder Koeru komandost.

Eestist võetakse kaasa suur merekonteiner koos kogu  varustusega. Õppuse käigus tegeldakse varemetes otsingu- ja päästetöödega – simuleerides olukorda maavärina järel. „Päästemeeskonnale on oluline saada kätte tunnetus, mida tähendab katastroofikeskkonnas töötamine. See tähendab, et õppusele saabunud meeskonnad peavad saama õppusel hakkama oma kaasa toodud vahenditega – täpselt nagu päriselt kriisipiirkonda minnes. Meeskond töötab järjest 36 tundi – seega on oluline saada paika töö- ja puhkeaja tasakaal ja varustuse jätkusuutlik kasutus,“ selgitass meeskonna juht Toomas Kääparin.

Meeskonna eesmärk on hoida ja arendada varingupäästevõimekut selleks, et olla parimas võimalikus valmisolekus riigis reageerida varingupääste võimekusega ja anda võimalikult head rahvusvahelist otsingu- ja päästeabi varingute korral.

43-liikmelisse meeskonda kuuluvad varingupäästjad, meedikud, logistikud, juhtimiskomponent, ja koerajuhid. EST-USAR meeskonna juht õppusel on Toomas Kääparin pPäästeametist.

Euroopa Liit korraldab igal aastal mitu Euroopa Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi väliõppust (MODEX – Modules Exercise), mida kasutatakse pääste- ja koordinatsioonimeeskondade omavahelise koostöö harjutamiseks nii sündmuskohtadel kui ka ühises baaslaagris.

FOTO: Päästeamet

Õppuste peaeesmärk on simuleerida reaalset katastroofikeskkonda võimalikult tõetruult ning seeläbi tagada päästemeeskondade parem tegutsemine katastroofide tagajärgede kõrvaldamisel.

Õppus toimub Suurbritannias Merseyside’is 15.–18. märtsini. Õppusel osaleb ligikaudu 200 inimest.

EST-USAR on ModEX õppustel osalenud ka varem: 2018. ja 2016. aastal  Taanis Tinglevis  ning 2017. aasta juunis Portugalis.

Järgmine EU ModEX õppus on  11.–13. aprillini Saaremaal, kus kriisikoostööd harjutavad  Euroopa riikide meditsiinimeeskonnad.

Tagasi üles