Kõrged ametnikud külastasid Türi valda

Haridus- ja teadusministeeriumi hoone Tartus. FOTO: Postimees / Scanpix

18. märtsil külastas haridus- ja teadusministeeriumi välishindamisosakond Türi vallavalitsust. 

Haridusametnike soov oli ühiselt arutleda selle üle, kuidas saab õppeasutuse pidaja, see tähendab kohalik omavalitsus kindlustunde, et tema hallatavates asutustes rakendatav hariduspoliitika ja -korraldus on asjakohane ning õpilaste areng võimetekohane; milliseid vahendeid õppeasutuse tulemuslikkuse hindamiseks on olemas eri tasanditel, millist tuge ja nõu vajavad õppeasutus ja pidaja, et täita oma ülesandeid, ning millisena näeb pidaja järelevalve rolli õppeasutuste välishindamise suures pildis.

Loe edasi siit!

Tagasi üles
Back