Järva vald pakub raha mitmele kaasava eelarve ideele

Järva vallas on mitmeid ideid, kuidas kaasavat eelarvet kasutada. Pildil Järva valla lipp.

FOTO: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja /

Naabervaldade eeskujul otsustas nüüd ka Järva vald välja kuulutada oma esimese kaasava eelarve konkursi. Raha selleks eraldati aga mõnevõrra rohkem kui Türi ja Paide omavalitsustes.

Järva vallavalitsuse teatel on nende kaasava eelarve mahuks plaanitud 40 000 eurot. See tähendab, et ellu plaanitakse viia mitu kaasava eelarve ideed, kuid tingimusel, et ühe idee maksumus ei ületa 20 000 eurot.

Olgu märgitud, et nii Türi kui ka Paide vald seadsid mõlemad tänavu ellu viidavatele rahvaalgatuslikele ideedele laeks 25 000 eurot ning võitjaid oli konkursi kohta vaid üks.

Järva valla kaasavasse eelarvesse võib idee esitada igaüks. Peaasi, et investeering läheks valla objekti, mis oleks avalikus kasutuses, maksumus jääks etteantud piiridesse ning investeeringust ei tohiks tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Ellu viiakse rahvahääletusel enim hääli saanud ideed, kuid arvestusega, et ühe endise ühinenud valla territooriumil ei realiseerita samal aastal mitut ideed. See tähendab, et kaasava eelarve raha võib minna näiteks endistesse Järva-Jaani ja Albu valdadesse, kuid kõik ei saa minna vaid ühte neist.

Projektide esitamise tähtaeg on 31. mail. Projektide ideed tuleb saata Järva vallale.

Tagasi üles