Otsitakse noorteinfo partnereid

Pärnumaa töö- ja karjäärimess Pärnu kontserdimajas.

FOTO: Mailiis Ollino

SA Archimedese noorteagentuur (SANA) kuulutab välja hanke maakondlike rahvusvahelise noorteinfo partnerite leidmiseks.

Töö sisuks on maakonna piires anda noortele ja noortega töötavatele spetsialistidele infot rahvusvaheliste projekti-, õpi- ja arenguvõimaluste kohta kasutades nii offline kui ka online kanaleid. Rahvusvaheline infotöö toimub Eurodesk võrgustiku raames.

Eurodesk on üleeuroopaline võrgustik, mille missiooniks on „tõsta noorte teadlikkust rahvusvahelistest õpi- ja töövõimalustest ja julgustada neid olema aktiivsed kodanikud“. Fookuses on võimalusterohked programmid Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa Solidaarsuskorpus ning lisaks veel mitmed projektid. Eurodeski põhimõtteks on pakkuda erapooletut ja usaldusväärset infot tasuta ning olla lihtsasti kättesaadav igale huvilisele.

Loe lisaks siit!

Tagasi üles
Back