Hansenist Tammsaareni võistulugemine tuleb nii Albus kui Narvas

Блокнот.

FOTO: Shutterstock

XVII Hansenist Tammsaareni loomingu võistulugemine toimub Järvamaal Albu põhikoolis reedel, 31. jaanuaril ning  13. märtsil VI Ida-Virumaal TÜ Narva kolledžis. Narva võib osalema tulla kõikidest Eestimaa piirkondadest.

Traditsioonilisele võistlusele on sel aastal lisandunud sihtrühmana täiskasvanud, võistulugemise vilistlased.

Hindamisel arvestatakse:

· repertuaari valikut ja sobivust lugejale

· teksti mõtte esiletoomist

· kõnetehnika valdamist (rõhud, rütm, välted, diktsioon)

· kontakti publikuga (silmsidet jne)

· teksti peasolekut

· emotsionaalset tervikut- mõjuvust kuulajale

Võistulugemise eesmärgiks on populariseerida A. H. Tammsaare loomingut nii eesti rahvusest kui ka muud keelt kõnelevate  inimeste  hulgas. Arendada noorte eesti keele kui riigikeele oskust. Täiustada etlusalaseid oskusi (väljendusoskust, diktsiooni, esinemisjulgust jne), et olla tulevikus tööturul konkurentsivõimelisemad. Tutvustada Tammsaare sünnipaika Vargamäel ning Ida -Virumaad kui Tammsaarega seotud paika. (Narvas sai Tammsaare gümnaasiumi lõputunnistuse, Narva-Jõesuus puhkas perega). Luua kontakte erinevast kultuuriruumist inimeste vahel. Tutvustada Tammsaare loomingu kaudu noortele eesti kultuuri. Arendada suulist väljendusoskust, luues eestikeelse keelekeskkonna muust rahvusest inimestele.

Võistlulugemisel tuleb lugeda peast 3-kuni 5-minutiline katkend/lühipala vabalt valitud Tammsaare teosest eesti keeles. Osa võivad võtta nii eesti kui muust rahvusest noored. Esinemiskeel on eesti keel.

Lugema oodatakse IV-XII klasside üldhariduskoolide õpilasi,  kutsekoolide õpilasi, kõrgkoolide õppureid ja täiskasvanuid.

Hindamiskomisjoni kuuluvad tuntud teatri-ning avaliku elu tegelased.

Albu võistulugemisel osalemiseks tuleks endast 27. jaanuariks aadressile enda.trubok@gmail.com märku anda. Narva võistulugemisele saab registreerida enda.trubok@ut.ee aadressile 10.  märtsini.

Päevakava Albus 31.01.20

10.00 Tutvumine Tammsaare sünnipaigaga Vargamäel

11.00 Registreerimine Albu Põhikoolis

11.30 Avamine

12.00 Võistulugemine

13.30 Lõuna Albu Toiduaidas/ekskursioon Albu mõisas ja pargis

15.00 Kokkuvõtted

15.15 Võistlus peapreemiale

15.45 Autasustamine

16.30 Küünalde süütamine Tammsaare ausamba jalamile Järva-Madisel

Päevakava TÜ Narva Kolledžis 13.03.20

11.30-12.00 Registreerimine/kohvipaus

12.00 Avamine

12.15 Võistulugemine

13.45 Lõuna kolledži fuajees

14.15 Kokkuvõte võistulugemisest, lugemine peapreemiale

14.30 Lõpetamine

Tagasi üles