Scoutspataljon harjutas linnalahingut.

FOTO: Aksel Puusepp

Scoutspataljoni staabi- ja tagalakompanii poolt viiakse sel töönädalal läbi õppus „Jäine teras 1" ja seda Järva vallas eraomandis kasutuses oleval maa-alal (laudakompleks) ja Jalgsema karjääris.

Tellijale

Õppusel osalevad kaitseväe sõidukid kasutavad Järva valla teid.

Harjutusel kasutatakse mootorsõidukeid (veoautod, maasturid ja soomukid) ja imitatsioonivahendeid.