Statistikaamet peatab ajutiselt küsitlejate kodukülastused

Statistikaameti küsitleja.

FOTO: Mihkel Maripuu

Statistikaamet kogub aprilli lõpuni koroonaviiruse leviku ennetamise ja tõkestamise eesmärgil isiku-uuringutega seotud andmeid telefoni teel või veebiküsimustiku kaudu.

Terviseorganisatsioonide soovitustest lähtuvalt peatab statistikaamet aprilli lõpuni järgmiste isiku-uuringutega seotud küsitlejate kodukülastused:

·         tööjõu-uuring,

·         tööjõu-uuringu prooviuuring,

·         Eesti sotsiaaluuring,

·         ajakasutuse uuring,

·         leibkonna eelarve uuring,

·         turismi uuring.

Loetletud isiku-uuringuteks kogub statistikaamet andmeid jätkuvalt telefoniküsitluse või veebiküsimustike abil. Statistikaamet palub kõigil uuringutesse valitud isikutel panustada andmete kogumisse ja võimalusel vastata telefoni teel või veebiküsimustiku kaudu.

Statistikaamet peatab kuni aprilli lõpuni ka SHARE ning Eesti leibkondade finantskäitumise ja tarbimisharjumuste uuringute küsitlejate kodukülastused. Nende uuringute puhul telefoni- ega veebiküsitlust ei kasutata.

Tagasi üles