Registreeritud töötus kasvas

Tööpakkumised

FOTO: Mailiis Ollino

Septembri lõpus oli töötuna registreeritud 49 093 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 7,6%. Võrreldes augustiga on registreeritud töötuid 0,5% rohkem (augusti lõpus oli töötuna arvel 48 859 inimest). Registreeritud töötuse määr oli septembri lõpus kõrgeim Ida-Virumaal (12,2%) ning madalaim Jõgevamaal (4,7%).

 

Uusi töötuid registreeriti septembris 8 352, mida on rohkem kui eelnevatel kuudel. Töötukassa abiga asus septembris tööle või alustas ettevõtlusega 4 770 inimest, mida on vähem kui eelnevatel kuudel.

Septembris oli töötukassal vahendada 8 718 töökohta. Uusi tööpakkumisi lisandus 4 757 ehk veidi enam kui augustis. Täpsem statistika on leitav Töötukassa kodulehel.

Alates käesoleva aasta 1. septembrist on registreeritud töötutel võimalik arveloleku ajal lühiajaliselt töötada ehk teha tööampse. Esimesel kuul kasutas seda võimalust 739 inimest. Usinamalt kasutasid  seda  võimalust naised, peamine valdkond, kus lühiajalise töötamise võimalust kasutati, olid kaubandus ja klienditeenindus. Kõige enam tööampse tehti Tallinnas ja Harjumaal, uut võimalust kasutati esimesel kuul kõikides maakondades.

Registreeritud töötuse statistika kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud.

Tagasi üles
Back