Paide jäätmejaamast saab tasuta mööblit

Paide jäätmejaama avamine

FOTO: Tiit Reinberg

Juunis avatud Paide jäätmejaama on toodud ka üsna korras mööblit, mis on hoiustatud varikatuse alla ning mida on soovijatel võimalik taaskasutusse võtta.

Linnavalitsuse keskkonnaspetsialisti Anti Annuse sõnul on alates jäätmejaama avamisest juunikuus paidelased sinna toonud mitmeid mööbliesemeid, mis on tervelt säilinud ning mida on inimestel soovi korral võimalus kodusesse majapidamisse tasuta tagasi viia.
Paide linna ja Väätsa ning Paide valla elanikud, lasteaiad, koolid ning korteriühistud saavad Paide jäätmejaama tasuta ära anda peaaegu kõiki kodumajapidamises tekkivaid taaskasutatavaid jäätmeid, peale segaolmejäätmete.

Tasuta saab ära anda segapakendeid, paberi- ja papijäätmeid, metallijäätmeid, ehitus- ja lammutusjäätmeid, eterniiti, puidujäätmeid, ohtlikke jäätmeid, vanu rehve, biolagunevaid jäätmeid, elektroonikat ning mööblit. Ettevõtetel tuleb oma jäätmed viia Väätsa prügilasse.
Septembri lõpuni on Paide jäätmejaam avatud neljapäeval ja reedel kella 13. -19. ning laupäeval ja pühapäeval kella 10. - 14. Alates oktoobrist kuni märtsi lõpuni on Paide jäätmejaam avatud neljapäeval ja reedel kella 13. - 17. ning laupäeval ja pühapäeval kella 10. - 14. Täpsemat infot saab jäätmejaama telefonil 5347 0266.

Tagasi üles