Kandidaadid saavad sõna leheküljel «Valimised 2013»

Häälte lugemine

FOTO: Tiit Reinberg / Järva Teataja

Seoses 20. oktoobril tulevate kohalike omavalitsuste volikogude valimistega kehtestab Järva Teataja valimiseelseks ajaks reeglid, mis hakkavad kehtima alates 16. septembrist, kui algab aktiivne valimisagitatsiooni aeg.

Sellest kuupäevast läheb lukku Järva Teataja arvamuslehekülg, kus me ei avalda kuni 20. oktoobrini kandideerijate arvamuslugusid ega lugejakirju.

Et kõigil kandideerijatel oleks võrdne võimalus ajaleheveergudel ja ühtlasi ka meie digilehes oma seisukohti tutvustada, hakkab alates 17. septembrist ilmuma Järva Teatajas lehekülg «Valimised 2013».

See tähendab, et igas lehenumbris eraldame ühe omavalitsuse kandidaatidele lehekülje.

Leheküljed ilmuvad tähestikulises järjestuses (v.a Paide linn ja Türi vald, kus on enim kandidaate ja valijaid): 17. september Albu, 19. september Ambla; 21. september Imavere, 24. september Järva-Jaani, 26. september Kareda, 28. september Koeru, 1. oktoober Koigi, 3. oktoober Paide vald, 5. oktoober Roosna-Alliku, 8. oktoober Väätsa, 12. oktoober Türi vald, 17. oktoober Paide linn.

• Igal nimekirjal või üksikkandidaadil on leheküljel enda tutvustamiseks ruumi kuni 1700 tähemärki (koos tühikutega).

• Iga erakond või valimisliit otsustab ise, kes nimekirjast sõna võtab.

• Artikli sisu võiks lähtuda heast valimistavast ehk siis valimiskampaania keskendub sisuküsimustele. Artiklis võiks sõnastada piirkonna põhiprobleemid ja pakkuda lahendusi, võib tutvustada nimekirja.

• Artiklid peavad jõudma toimetusse vähemalt kolm tööpäeva enne paberlehe ilmumist. Need tuleb saata aadressil merili.nikkolo@jt.ee.

See tähendab, et teisipäevases lehes ilmuv lugu peab olema kohal eelmise neljapäeva hommikul kella 10ks, neljapäevase lehe lugu esmaspäeval kella 10ks ja laupäeval ilmuv lugu kolmapäeval kella 10ks.

• Selguse huvides on toimetusel õigus artikleid lühendada ja toimetada.

• Türi valla ja Paide linna valimislehekülgede tarvis kutsume nimekirjade esindajad debatile, mis ilmub hiljem nii paber- kui ka digilehes.

• Kui kandidaadi tegevus ületab uudiskünnise, võib ta sattuda Järva Teataja veergudele ka muul ajal.

• Kandideerijatel on võimalik broneerida pinda ka reklaamiküljel, mis on tasuline. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust reklaamispetsialistiga.

Tasulise valimisreklaami puhul tasuks siiski silmas pidada teatud reegleid, millest mittekinnipidamise korral on Järva Teatajal õigus jätta reklaam avaldamata.

Reklaam peab selgelt eristuma Järva Teataja ajakirjanduslikust materjalist, et vältida lugeja eksitamist.

Reklaam ei tohi olla koostatud ajakirjanduslikus vormis, näiteks olla esitatud uudise või intervjuuna. Veel peab see selgelt eristuma Järva Teataja sisust ka kujunduslikult.

Reklaamis ei tohi kasutada Järva Teatajaga samu tekstikirju ega ka kujunduselemente. Tekst on ümbritsetud kastiga.

Tasutud reklaami juures on märge «makstud valimisreklaam».

Küsimuste tekkides võtke ühendust peatoimetajaga (merili.nikkolo@jt.ee).

Tagasi üles