Sõnnikust toasooja tootjad saavad 35,9 miljonit

FOTO: Mihkel Maripuu

Lähiaastatel valmib Aravetel ja Oisus uus koostootmisjaam, mida Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab 35,9 miljoni krooniga.

OÜ Aravete Biogaas sai sellest 22 miljonit ja Oisu Biogaas 13, 9 miljonit krooni. Need koostootmisjaamad hakkavad tootma sõnnikust biogaasi.

Lisaks toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus koostootmisjaama rajamist Ilmatsallu ja Vinni valda.
Lisaks neile neljale rahastab Euroopa Regionaalarengu Fondi taastuvenergeetika meetmest veel 17 projekti, mis on enamikus soojatorustike ümberehitused.

Järvamaalt said veel toetust Koeru Kommunaal kaugküttesüsteemi ümber ehitada (7,8 mln kr) ja Türi Linnavara Tehnika katlamaja kaugküttevõrgu osade ümberehituseks (5,5 mln kr).

Kokku laekus 50 taotlust, millega sooviti ehitada katlamaju ümber taastuvatele kütteallikatele, ehitada ümber kaugküttevõrke või rajada koostootmisjaamu.
Taotlusvooruks ette nähtud summa (150 mln kr) ületasid taotlused rohkem kui kaks korda (391 mln kr).

Tagasi üles
Back