Esna kabel taastub endisele elule

Saaremaa ettevõtte Dolokivi töödejuhataja Peeter Sai (vasakul) ja Esna T juhatuse liige Aldo Tamm arutlevad, kuidas säilitada Esna kabel võimalikult algupärandi lähedane.

FOTO: Andrus Eesmaa

Esna mõisakompleksi ennistus– ja uuendustööde järg on jõudnud ka mõisa viimaste omanike Grünewaldide perekonnakalmistu kabelisse.

Eelmisel nädalal pakkisid Esna mõisa kabeli juures tööriistad kokku saarlased Peeter Sai, Martin Munk ja Ivo Vahho osaühingust Dolokivi.

Nädalaga olid nad jõudnud ära parandada kontraforsid ja portaali ning katta kabeli põranda uute plaatidega. Töid käis üle vaatamas osaühingu Esna T juhatuse liige Aldo Tamm.

«Eelmise aasta oktoobris kaevasime detailid välja, märkisime ära, mis puudu oli, ja tegime kodus valmis, seepärast saimegi nädalaga hakkama,» lausus töödejuhataja Peeter Sai.

Kontraforse ehk tugiposte, mis hoiavad seina, et see laiali ei vajuks, nagu selgitas lihtsas keeles Sai, oli saarlastel parandada–uuendada 12. «Kui saavad tuult ja vihma, läheb uus vanaga ühte moodi,» sõnas ta.

Aldo Tamm lisas, et see ongi olnud kabeli taastamise juures eesmärk: säilitada kõik võimalikult sarnane algupärandiga.

Seetõttu meeldis Tammele ka, et uutel põrandaplaatidel on väike rihveldus peal. «Et ei oleks säravsile,» märkis ta. Peeter Sai näitas seepeale kaht sissekäigu paremasse serva omale kohale alles jäänud originaalplaati.

Tamm sõnas, et ilma meelevallast päästis kabeli talvel Ramses Ehituse peale pandud katus. «Viimastel aastatel on lagunemine olnud kõige suurem,» ütles ta. «Eelmise aasta vihmad rikkusid kõige rohkem, kivi oli juba vett täis.»

Esna mõisa viimaste omanike Grünewaldide kodukalmistu neogooti stiilis aastatel 1832 – 1842 kunstnik Ludwig von Maydelli kavandi järgi ehitatud kabelis kivitöid teha oli mõisa praegustel omanikel 100 000 krooni muinsuskaitseameti raha, katus jäi omanikfirma Esna T kanda.

Tamm selgitas, et järgmise aasta plaanidesse jääb paigaldada välisseina raudkivist ääresillutis kui sademevee suunaja, taastada alles olevate tükkide järgi roosaken, ukse kohal olnud torn ja parandada karniise. «Kunagi oli mõisa terrassilt kabeli torni näha,» teadis Tamm öelda. «Ja roosaknal oli klaaski ees ning noor omanik Aleksander käis siin harmooniumi mängimas.»

Tööjärge ootab veel kabeli teel allikajärve juures üle Esna jõe viiv purre ja kolme hektari suuruse veesilma puhastus, mis praegu on suuresti kinni kasvanud.

TEAVE

«Kabeli otsas ... asub väikene puust altar või kantsel ja iga kontraforsi vahe kohal nimetahvel suguvõsa surnutega. Viimaseid on üldiselt 7 ning nimesid 82. Kabelisse ei ole kedagi maetud, kõik hauad on ringi ümber kabeli...Haudu on üldarvult 57... Kabeli ehitanud keegi maanõuniku lesk Esnast. Ta nimi on I tahvlil Nr 1 Anna von Grünewald...»

Allikas: Järvamaa kohapärimus «Arad veed ja salateed» lk 167.

    Tagasi üles