FOTO: Ants Leppoja/ Järva maavalitsus

Kl 11 Kabala rahvamajas küünlapäeva perehommik.

Kl 11 Vana-Veski puhkekeskuses rabamatk.

Kl 12 Türi Kesklinna kalmistul Tartu rahulepingu aastapäeva mälestushetk.

NÄITUSED

Paide vallimägi

Paide ajakeskuses töötab ajamasin.