Metsad on tuleohtlikud

Päästeteenistus hoiatab, et metsad on tuleohtlikud, ja tuletab meelde, et looduses tohib lõket teha ainult maaomaniku eelnevalt ette valmistatud ja tähistatud kohas. Lõkke jäägid tuleb kustutada veega.

Loodustulekahjude ennetuseks kontrollivad tuleohutuse inspektorid eeloleval nädalal koos RMK puhkealade loodusvahi ja keskkonnainspektoritega Lääne-Eesti puhkealasid. Nad jälgivad, kuidas inimesed looduses lahtise tulega ümber käivad.

* Looduses tohib lõket teha ainult nendes kohtades, kus maaomanik on lõkkeaseme eelnevalt ette valmistanud ja tähistanud. Riigimetsas on RMK puhkealadel lõkkeplatsid, kus on sädemepüüdjatega lõkkealused.
* Ka grillahju tohib kasutada ainult tähistatud lõkkeplatsidel.
* Metsas tohib suitsetada ainult tähistatud lõkkeplatsidel.
* Mootorsõidukiga tohib sõita ainult tee peal. Turbapinnasega maastikul sõites võib turbatolm kuumale summutile või muule mootori osale sattuda ning tulekahju põhjustada, samuti võib mootorsõiduki kuumad väljalaskesüsteemi osad süüdata kuiva metsataimestiku või heina.

Tagasi üles