Foto: Corbis/Scanpix

Vao küla halva joogivee probleem võib laheneda juba järgmise aasta lõpuks.