Dokument tõestab Paide linnale tekitatud üle 100 000-eurost kahju

FOTO: Erakogu

Järva Teataja avastas SA Paide spordi- ja tervisekeskuse arhiivist dokumendi, mis näitab, et Paide linnal oli võimalus sõlmida spordihalli ehitajaga 150 000 euro asemel kompromisslepe 36 440 eurole, kuid see jäi kasutamata.

Sihtasutuse juhatuse liikme Urmas Rooba kabineti kapis on viis kausta dokumente, mis puudutavad asutuse nõukogu tööd.

Järva Teataja sai loa dokumentidega tutvuda ja leidis sealt kompromisslepingu, mis kannab kuupäeva 21. september 2010. Leping on tehtud kahes eksemplaris ja mõlemale on alla kirjutanud spordihalli ehitaja AS Eviko juhataja Kaimo Sepp.

Lepingus on kirjas, et Eviko tühistab oma 1 872 015 krooni suuruse  (119 648 eurot) arve ja kõik viivised, kui sihtasutus maksab 570 154 krooni (36 440 eurot).

Kummalgi eksemplaril pole aga toonase sihtasutuse juhatuse liikme Jaan Arvola allkirja.

Arvola ütles, et saavutas tõesti 2010. aastal Evikoga sellise kokkuleppe ja oli valmis alla kirjutama, kuid vajas selleks nõukogu luba, mida ta ei saanud.

Arvola kinnitas, et tema toona neid läbirääkimisi pidas ja kui see juba paberile pandi, siis tema oli valmis alla kirjutama ja pidas seda linnale kasulikuks.

Sihtasutuse nõukogu toonane esimees Kaido Ivask kinnitas eile Järva Teatajale, et pole kõnealust kompromisslepingut näinud. Miks Arvola nõukogule seda lepingut ei näidanud, ei osanud Ivask öelda.

Jaan Arvola ütles Järva Teatajale, et nõukogu oli kompromisslepingust teadlik, nagu ka linnapea Kersti Sarapuu.

Sihtasutuse juhatuse esimehe Urmas Rooba andmeil on nad Evikoga vaidluse tarvis ostnud advokaadibüroodest teenust umbes 15 000 euro eest. Kui liita juurde kahju, mida sai linn spordihalli ehitajale 36 440 euro asemel 150 000 eurot makstes, ulatub kahjusumma 128 560 euroni.

Kaido Ivask kinnitas eile siiski, et kuigi viis aastat tagasi ehitajale raha ära makstes oleks saanud kõnealuse summa kokku hoida, siis tema ei näe, et linnale on kahju põhjustatud.

Ivask, kes on terve spordihalli ehitamise aja olnud abilinnapea ja pikka aega sihtasutuse nõukogu esimees, kinnitas, et ei näe endal juhtunus mingit süüd, ei kavatse võtta poliitilist vastutust ega ole nõus hüvitama sentigi sellest, mille oleks saanud kokku hoida, kui  2010. aastal oleks ehitajaga kompromissile mindud. «Ma ei näe, et keegi peaks linnas poliitilist vastutust võtma,» sõnas ta.

Ivask lisas, et ühe järelduse peaksid linna praegused juhid juhtumist siiski tegema: tähtsate otsuste langetamise juures tuleb kasutada professionaalset juriidilist abi.

Eviko ja sihtasutuse vaidlus sai alguse sellest, et Paide  juhtide arvates oleks pidanud ehitaja ostma spordihalli ka mööbli, kuid ehitaja hinnangul oli tema asi hall valmis ehitada, mitte mööbliga sisustada.

Eviko läks kohtusse ja möödunud aasta oktoobris otsustas kohus, et sihtasutus peab Evikole maksma nõutud summa koos viivistega, mida on kokku 250 000 eurot.

Linnajuhid olid siis üksmeelsed selles, et linn seda raha ehitajale ei maksa, ja kaebasid otsuse ringkonnakohtusse. Veebruaris jõudis ka ringkonnakohus arvamusele, et ehitajale tuleb arve ära maksta.

Riigikohtusse ei julgenud linnajuhid enam minna, vaid sõlmisid Evikoga kompromisslahenduse 150 000 eurole, millest 120 000 tuli ära maksta kohe ja  ülejäänu jääb maksta aasta lõpuks.

Tagasi üles