Villevere küla talgupäev. Koristasime küla ja külaparki, võõpasime üle katusealused ja istutsime parki puid ning lõpuks oli vanas koolimajas „Võhma Rassiajate” väga meeleolukas etendus. Monica Riga

FOTO: Monica Riga

Hea lugeja, saada meile oma talgutest pilte.

Pilte ootame toimetus@jt.ee aadressile. Lisa juurde ka info kuhu ja palju teid kogunes ning ka kõik planeeritu sai tehtud.