Politseinikud viisid vaenu õhutamises kahtlustatava kodust asju kaasa

FOTO: Tiit Reinberg / Järva Teataja

Paide politseijaoskonnas on käimas väärteomenetlus karistusseadustiku paragrahvi 151 alusel, mis käsiteleb vaenu õhutamist. Täna otsisid politseinikud kahtlustatava kodu läbi.

Tellijale Tellijale

Postimees kirjutab, et vaenu õhutamise eest, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, karistatakse rahatrahviga (kuni kolmsada trahviühikut) või arestiga. Karistusseadustiku järgi on see tegevus, millega on avalikult üles kutsutud vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundiga.

Kui selle teoga on põhjustatud inimese surm, tekitatud tervisekahjustusi või muu raske tagajärg, siis karistatakse rahatrahvi või kuni kolmeaastase vangistusega. Sama karistus ootab ees inimest, kes on selle teo eest juba varem karistada saanud.

Tagasi üles
Back