Järvamaa visioonikonverentsi lõpetas Järvamaalt pärit poliitikute arutelu. Nad vaatasid tagasi tehtule ja tegid ettepanekuid maakonna arendamiseks.

Tellijale