T, 4.10.2022
Juhime tähelepanu, et artikkel on rohkem kui viis aastat vana ning kuulub meie arhiivi. Ajakirjandusväljaanne ei uuenda arhiivide sisu, seega võib olla vajalik tutvuda ka uuemate allikatega.

Lapsevanemad koguvad haridusreformi vastu allkirju

Lisatud avalik pöördumine!
Tiit Reinberg
Lapsevanemad koguvad haridusreformi vastu allkirju
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Foto: Türi gümnaasium

Türi lapsevanemad on alustanud allkirjade kogumist, et lükata haridusreform Türi linna koolides vähemalt aasta edasi.

Pöördumise koostajad pole rahul vallajuhtide seniste põhjendustega, miks reform on vajalik ja kahtlevad, kas järgmise aasta 1. septembriks on lastele kõik vajalik koolitööks tagatud.

Avalik pöördumine.
Türi linnas läbiviidavad hariduskorralduse muudatused puudutavad kõiki Türi linna ja ka väga paljusid maapiirkondade lapsi. Peame oluliseks hea hariduse sh gümnaasiumihariduse võimaldamist Türi linna territooriumil ning mööname, et laste arvu vähenemine kogu Eestis sh Türil tingib koolivõrgu ülevaatamist ja vajadusel muudatuste tegemist.


Oleme veendunud, et haridus on väga oluline teema. Põhiseadusega on antud lapsevanemale õigus lapse tuleviku nimel valikuid teha, samas on lapsevanematel õigus osaleda kohaliku valla elu korraldamises. Et olla veendunud nende valikute õigsuses on vanematel olnud palju küsimusi Türi vallavolikogu poolt läbiviidava haridusreformi kohta.


1.detsembril 2010 toimus Türi Majandusgümnaasiumis lastevanemate koosolek, kus lootsime saada väga täpseid vastuseid reformi läbiviimise kohta. Lastevanemate küsimused edastati varem vallavalitsusele, et koosolekul oleks võimalik anda neile põhjalikud vastused. Samuti esitati kohapeal rida täpsustavaid küsimusi. Abivallavanem Vahur Salom jäi kahjuks enamikule küsimustele vastuse võlgu. Paljudel juhtudel pareeris abivallavanem küsimuse väitega, et nüüd on olemas koolide direktorid ja vastused saate hiljem nende käest. Jäid kõlama ka vastused: „Küll kuidagi saab, me pole veel selle peale mõelnud“. Lastevanematena arvame, et kuidagi ja pole ei ole meie lastele hea.


Küsimusele „Miks on lastele uus koolireform hea?“, suutis vastutav isik haridusvaldkonnas tuua põhjuseks õpetajate ja koolide ergastamisvajaduse. Meil on küsimus, kui see on põhjus, kas siis poleks mõistlik aeg maha võtta, otsused ümber vaadata ja koostada konkreetne plaan, kus on välja toodud reformiks vajaminevad ressursid.


Kinnitust saime sellele, et uus loodav põhikool ei mahu praeguse Türi Gümnaasiumi ruumidesse. Õppekavades on aga rõhutatud õpikeskkonda puutuvat nii, et kool korraldab õppe, mis kaitseb õpilase tervist ja õppekoormus vastab jõuvarudele, kujundatakse abivalmis ja usalduslik õhkkond koolis, et metoodika oleks individuaalseid eripärasid arvestav ja asjakohane. Täpsemalt on kajastatud füüsilisse õpikeskkonda ja õppetegevustesse puutuv, kus ainekavades tuuakse õppetegevused ja selle tagamiseks vajalikud nõuded. 1. septembrist 2011 avatav Türi Põhikool seda ei võimalda.


Nii ei saanud me teada, kuidas lahendatakse ruumiprobleem Wiedemanni tänava õppehoones (tulevane põhikooli hoone), kui suures osas kasutatakse praegust algklasside maja. Kuidas tagatakse suurema õpilaste arvu korral nõuded kooli sööklale, tualettruumidele, ainekabinettidele. Näiteks puuduvad vajalikud klassiruumid käsitöö / tööõpetuse / tehnoloogiaõpetuse läbiviimiseks. Samas uus õppekava rõhutab, et õpilased peaksid jagunema oma soovide ja huvide põhjal õpperühmadesse, valides õppeaineks kas käsitöö ja kodunduse või tehnoloogiaõpetuse, mis võimaldab õpilasel süvendatult tegelda teda huvitava õppeainega. Õpperühmadeks jagunemine ei ole soopõhine, õpilased vahetavad vähemalt 10% õppeks õpperühmad. Me tahame teada, mil viisil rakendatakse loodavas Türi Põhikoolis uut õppekava?


Selgusetuks jäi Wiedemanni tänava õppehoone kapitaalremondi ja juurdeehituse kava. Samuti see, kuidas on uute õppeklasside ehitamine põhjendatud olukorras, kus osa õppehooneid on alakasutatud. Küsimusi tekitasid väited, et reformi on vaja majanduslikuks kokkuhoiuks, kuid hoonete ümberehituse ja juurdeehituse maksumust ka reformi praeguses lõppfaasis pole veel hinnatud. Kinnitust sai, et on kavas ehitada klassid väiksemaks, et mahutada rohkem õpilasi samale pinnale, mis võib halvendada õpikeskkonda. Leiame, et noorematele õpilastele sobiks palju enam praeguse Türi Majandusgümnaasiumi asukoht: koolihoone lapsesõbralik planeering, renoveeritud klassiruumid, loodusõppe ja sportimise jaoks metsarajad, liuväli ja suusarajad kooli kõrval, suurepäraste võimalustega võimla ja staadion, ujula lähedus, jalgpalliväljak, tenniseväljak jne. Türil on väga küüniline rääkida pikkadest vahemaadest. Siiani on Türi Majandusgümnaasiumi õpilasedki edukalt muusikakooli lõpetanud, seega tuua põhilise argumendina põhikooli valiku suhtes muusikakooli asukoht, on inetu.


Vastuseta jäid ka küsimused õpetajate valiku, uute klasside moodustamise jmt kohta. Kui detsembri lõpus ei osata lastevanematele öelda, millises klassis hakkab tema laps järgmise aasta septembrikuus õppima ja veel olulisem, kes on tema õpetajad, siis see sunnib tõsiselt mõtlema uutele valikutele, sealhulgas elukoha muutusele.


Sellest tulenevalt teeme ettepaneku peatada Türi vallas haridusreform, kuni on olemas vastused olulisematele küsimustele ning veendumus, et haridusteenuse kvaliteet paraneb ja seda tehakse optimaalsete majanduslike kulutustega. Usume, et Türi vallavolikogu ja vallavalitsus suudavad vastavad analüüsid teha ning esitada tempos, mis võimaldab uue koolikorralduse käivitada 2012 / 2013. õppeaastast. Teeme ettepaneku kaaluda veel kord Türi Vallavalitsuse ajutise komisjoni kokkuvõtet, mis päädis ettepanekuga, et 2009. aasta varasügisel kehtivas õigusruumis on Türi linnas otstarbekas minna seda teed, et kutsuda ellu kaks uut õppeasutust: 6-klassiline kool ning progümnaasium (7. - 12. klassid). Sellise lahenduse puhul tekiks linnas kaks enam-vähem võrdse suurusega (400 – 450 õpilast) kooli, mis kindlustaks õpetajad vajaliku õppekoormusega ühe kooli piires, võimaldaks neis luua optimaalse õpilaste arvuga paralleelklassid ning kõige suurem ja raskem õpilaskontingent (5.-9. kl) jaguneks kahe maja vahel. Ühtlasi võimaldaks selline lahendus efektiivsemalt kasutada õppepindasid, koondades õppetöö kahte koolihoonesse ning vähendada sellega majandamiskulusid.


Teise ettepanekuna paluksime enne otsuste tegemist korraldada lastevanemate seas küsitlus ja alles siis võiksid võimuesindajad hakata otsuseid langetama.
Türil, 13.detsembril 2010.
 

Märksõnad
Tagasi üles