Augustiga algab rahaküsimise võimalus eakate töölesaamise toetuseks

FOTO: Erakogu

Sihtasutusel Innove on eakate, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimeste ning nende pereliikmete töölesaamise toetamiseks jagada 5,3 miljonit eurot. Raha saab küsida 1. augustist kuni 31. oktoobrini.

Tellijale

Töölesaamise toetust saavad Innove tööelu keskuse juhi Ülle Luide sõnutsi küsida kohalikud omavalitused ja taotlusvooru rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist 5,3 miljoni euroga ja taotletavad toetussummad peavad jääma 50 000 ja 225 000 euro vahele.

„Eestis sageli pereliikmetel suur hoolduskoormus, mis põhjustab tööturult kõrvale jäämist, seetõttu ongi toetuse andmise eesmärgiks tööealiste inimeste hoolduskoormuse vähendamine ning nende tööturule sisenemise või seal jätkamise toetamine,” sõnas Luide. Lisaks on väga oodatud projektid, mis pakuvad tegevusi, et aidata erivajadustega inimestel tööle minna või tööturul jätkata, kuna erivajadusega inimeste tööhõivemäär on siiani üsna madal.

Tagasi üles