Karl Ernst von Baeri sünniaastapäeva tähistatakse uhkelt

FOTO: Järvamaa muuseum

Tänavu möödub Koeru kihelkonnast võrsunud maailmakuulsa teadlase Karl Ernst von Baeri sünnist 225 aastat, mida tähistatakse 11. märtsil Koerus konverentsiga.

"Keskeestlastena peame tähtsaks oma kodupiirkonnast sirgunud suurmeeste meelespidamist ja nooremale põlvkonnale tutvustamist," ütles Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts. "Eesti teadus- ja kultuuriloos ühe silmapaistvama isiku Karl Ernst von Baeri meenutamiseks korraldamegi laupäeval, 11. märtsil tema kodukihelkonna keskuses Koerus temale  pühendatud mälestuskonverentsi."

Koostöös kultuuriasutuste, omavalitsuste ja teadusasutusega 11. märtsil teks saav mälestuspäev algab kell 11 Baeri sünnikohas Piibe mõisas meenutushetkedega loodusteadlasele pühendatud mälestuskivi juures.

Edasi siirdutakse Koeru kirikaeda, kus kell 12 mälestatakse von Baeri vanemaid ja avatakse teemakohane infotahvel.

Mõlemas paigas tervitavad mälestuspäevalisi Järva maavanem ning Koeru ja Rakke vallavanemad. Sõna võtab prof Raik Hiio Mikelsaar.

Kell 13 algab Koeru kultuurimajas Karl Ernst von Baeri mälestuseks pühendatud mälestuskonverents. Konverentsi juhatab sisse Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere. Teemakohaste ettekannetega esinevad Erki Tammiksaar, Aldo Tamm, Mati Kaal, Ken Kalling, Andres Tarand ja Ott Kurs.

Konverentsi ajal on Koeru kultuurimajas avatud von Baerile pühendatud väljapanek, esitletakse Karl Ernst von Baeri sünniaastapäeva puhul välja antud postmarki ning tutvustatakse 2015. aastal ilmunud Karl Ernst von Baeri mälestusraamatut "Teateid härra salanõuniku dr. Karl Ernst von Baeri elu ja kirjatööde kohta edastatud tema enda poolt".

NB! Konverentsipäeva hommikul kell 10 stardib Järvamaa muuseumi juurest Baeri mälestuspäeva ühisbuss. Koha kinnipanek telefonil 5668 2165.

Lisainfo!

    Tagasi üles