Teenekad õpetajad pälvisid tunnustuse

FOTO: ANDRUS KOPLISTE

21. oktoobril toimunud Paide 3. keskkooli ja Paide ühisgümnaasiumi vilistlaste kokkutuleku kontsert-aktusel andis maavanem Alo Aasma Paide ühisgümnaasiumi direktori asetäitjale õppe- ja kasvatustöö alal Marje Tänavale üle Järvamaa teenetemärgi. Maavalitsuse tänukirja pälvis kooli muusikaõpetaja Anne Rikberg.

Marje Tänav pälvis kõrge tunnustuse südamega tehtud ning koolile ja õpilastele pühendatud töö eest Paide ühisgümnaasiumis selle esimesest koolipäevast saadik.

Tänava töö õppealajuhatajana on kahekümne kolme aasta jooksul olnud edukas. Valdkonna juhina VI-XII klassides on ta loonud tugeva aluse õppe- ja kasvatustöö protsessile Paide ühisgümnaasiumis. Järjepidevuse ja sügavalt mõtestatud tegevusega on tagatud õppekava elluviimine, õpetajate suunamine ja juhendamine.

Marje Tänava eesmärk õppetundides on panna õpilased mõtlema, analüüsima ja järeldusi tegema ning oma seisukohti põhjendama. Mitmed tema endised õpilased on läinud ajalugu õppima.

Õppealajuhatajana ja ajalooõpetajana omab ta häid sidemeid kooli vilistlastega, kes on valmis tema kutsel alati kooli tagasi tulema. Kooli konverentsi, mille eestvedajaks on Marje Tänav, peaesinejateks ja töötubade juhtideks on igal aastal kooli vilistlased. Õpilaskonverentse on korraldatud koolis 40 aastat.

Ta on loonud andmebaasi kooli vilistlaste ja koolis töötanud õpetajate kohta. Käesoleval aastal ilmub raamat „40 aastat – ühe kooli lugu“, mille kirjutas Marje Tänav.

Ta on valitud kahel aastal kooli aasta kolleegiks ja on olnud Paide linna hariduspreemia laureaat.

Anne Rikberg asus tööle ühisgümnaasiumi eelkäija, Paide 3. Keskkooli, muusikaõpetajana 1977. aastal pärast Tallinna Riikliku Konservatooriumi lõpetamist. Aukartust äratab tema aastakümnete pikkune pühendumuslik töö kooli laulutraditsioonide väljatöötamisel, säilitamisel ja edasiarendamisel kaasaja nõuetele vastavalt. Kool on aastaid tuntud oma laulutraditsioonide poolest nii maakonnas kui ka vabariigis. Osaletud on kõigil maakonna ja vabariiklikel laulupidudel. Tema juhendatud ansamblid on leidnud tunnustust Alo Mattiiseni muusikapäevadel. On esinetud „Estonias“ emadepäeva kontserdil ja ka väljaspool Eestit. Anne Rikbergi töö laste- ja segakooriga on olnud järjepidev. Kooli koorikollektiivid on tuntud puhtuse ja mitmekesise repertuaari poolest. Tema õpilaste esinemised on rikastanud mitmeid maakondlikke ja ülelinnalisi üritusi.

Anne Rikbergi õpilased on olnud edukad aineolümpiaadidel.

Läbi aegade on elamust pakkunud kooli kevadpeod. Mitmel korral on nendest saanud muusikaliselt terviklikud etendused. Advendikontserdid paistavad silma oma terviklikkuse ja pühalikkusega ja on äratanud linnarahva hulgas imetlust. Iga-aastased lauluvõistlused on muutunud koolis suursündmuseks.

Tagasi üles
Back