Töövõimereform kergitas töötute arvu

Tööpakkumised töötukassa Lilleküla kontoris.

FOTO: Sander Ilvest / Postimees

2017. aasta detsembri lõpus oli töötuna registreeritud 31 061 inimest ehk 4,8% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Vähenenud töövõimega inimesi oli nende hulgas 9 605 ehk 31%. Töövõimereformi mõjul on registreeritud töötute arv aasta jooksul suurenenud. 2017. aasta lõpu seisuga oli registreeritud töötuid 9,2% rohkem kui 2016. aasta lõpus.  Registreeritud töötuse määr oli 2017. aasta lõpus 0,4 protsendipunkti kõrgem kui aasta tagasi.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel: „Eelmisel aastal usaldasid tööandjad meile vahendada 57 000 töökohta, mis on läbi aegade suurim arv vahendatavaid töökohti.  Olulise muudatusena on eelmise aasta septembrist ka kõik avaliku sektori tööpakkumised leitavad e-töötukassas.“

Registreeritud töötuse määr oli detsembris kõrgeim Ida-Virumaal (9,5%), Põlvamaal (9,3%) ja Valgamaal (9,1%) ning madalaim Harjumaal (3,5%), Saaremaal (4,3%) ja Tartumaal (4,3%). 2017. aasta keskmine registreeritud töötuse määr suurenes võrreldes 2016. aasta näitajaga enim Põlvamaal (1,3 protsendipunkti) ja Võrumaal (0,9 protsendipunkti). Ida-Virumaal, Raplamaal ja Läänemaal aasta keskmine registreeritud töötuse määr langes. Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid detsembri lõpus lihttöölised (23%), oskustöötajad ja käsitöölised (18%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).

2017. aasta jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks 57 431 uut tööpakkumist, mida on 6% rohkem kui 2016. aastal. Ühes kuus oli töötukassal vahendada keskmiselt 10 220 töökohta. Detsembri jooksul lisandus töötukassale vahendamiseks  2 751 uut tööpakkumist. Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 7 734. Kõige suurema osakaalu vahendatavatest töökohtadest moodustasid teenindus- ja müügitöötajatele (24%), oskustöötajatele ja käsitöölistele (21%) ning lihttöölistele (17%) pakutavad töökohad.

Täpsem statistika on leitav siit!

Tagasi üles