Palgaralli: Paide õpetaja, sa peaksid teenima vähemalt 1150 eurot

Eurod.

FOTO: Andres Putting

Paide linnavolikogu kiitis heaks Paide linna hallatavate asutuste töötajate kuu töötasu alammäärad, mis võrreldes eelmise aastaga on suurenenud kuni 240 euro võrra.

 
Tellijale

Määruses on arvestatud, et kõigi Paide linna koolides, lasteaedades, huvikoolides ja muusikakoolis töötavate magistrikraadiga pedagoogide töötasu alammäär on võrdne vabariigi valitsuse poolt kehtestatud üldhariduskoolide õpetajate töötasu alammääraga.

Paide abilinnapea Anneli Tumanski sõnul on üldhariduskooli õpetajate palga alammäär seega 1150 eurot. Samale tasemele tõstab linn omal initsiatiivil ka lasteaia, huvikooli ja muusikakooli magistrikraadiga õpetajate palga. „Linn peab oluliseks, et ühesuguse kõrgema haridustasemega inimeste töötasu nii lasteaedades kui ka huvikoolis oleks võrdne üldhariduskoolide õpetajate omaga. Teistel lasteaiaõpetajatel otsustasime alammäärasid tõsta riigi poolt soovitatud summani ehk 840-lt eurolt 978 euroni" selgitas Tumanski.

Tagasi üles