Päästeamet: Kontrollitud kortermajadest tuvastati puudusi enam kui 70%

Südalinnas süttis põlema kortermaja.

FOTO: Konstantin Sednev

15. -19. jaanuarini toimus üle-Eesti kortermajade kontrolli kampaania. Kokku viidi läbi 385 kontrolli. Puudustega kortermaju oli 72%. Alustati 95 haldusmenetlust. Erinevaid puudusi tuvastati 579, neist peaaegu pooled (48%) olid seotud evakuatsiooniteedega ehk siis trepikodades ladustati erinevaid esemeid.

 

Kõige enam kontrolliti kortermaju Ida-Virumaal ( 123 ) ja Tallinnas ( 103). Korras kortermaju oli pealinnas kontrollitutest 26. Järvamaal kontrolliti 5 kortermaja, puudusi avastati neis kolmes. Puudused käisid nii evakuatsiooniteede ja -väljapääsude kohta, tuletõkkesektsioonide kohta, probleeme oli ka elektripaigaldiste ja põlevmaterjali ladustamisega.

Huvi kontrollkäikude vastu oli suur, korteriühistud pöördusid enne kontrollkäike kõikidesse keskustesse mitmete küsimustega – palju küsimusi oli seotud trepikojas hoitavate esemetega ja võimalike menetlustega. Neid kortermaju, kus tuvastati probleeme, kontrollitakse lähikuudel uuesti, et vaadata, kas puudused on kõrvaldatud. Suur üleriigiline kontroll toimub praeguste plaanide järgi sügisel.

Tagasi üles